Anti-îmbătrânire la 281 ora sosirii, Faberlic România: ianuarie


Termenii plătitor, beneficiar și prestator de servicii de plată au același înțeles ca în Regulamentul CE nr. Articolul 3 1 Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor care figurează în anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran sunt supuse obligației de autorizare prealabilă.

despre timp cremă hidratantă anti-îmbătrânire

Autorizația este valabilă în întreaga Uniune. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 4 Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din Iran.

dermologie solutie anti imbatranire cena

Articolul 6 Articolul 2 alineatul 1 litera a nu se aplică: a transferului direct sau indirect al produselor care se încadrează în partea B din anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate în Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară din Iran a cărui construcție a început anti-îmbătrânire la 281 ora sosirii de decembrie ; b tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică AIEA ; c produselor furnizate, transferate sau destinate utilizării în Iran, ca urmare a obligațiilor statelor-părți în temeiul Convenției de la Paris privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie Articolul 8 1 Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor sau tehnologiilor-cheie enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

Articolul 9 Se interzice: a furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran; b acordarea directă sau indirectă de finanțare sau de asistență financiară cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran; c participarea voluntară și deliberată la crema de fata vitamina c care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele a și b.

Articolul 10 Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică tranzacțiilor impuse printr-un contract comercial încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sau printr-un contract sau un acord încheiat înainte de 26 iulie și privind o investiție în Iran efectuată înainte de 26 iulie și nici nu împiedică executarea obligațiilor care decurg din acestea, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să se angajeze în tranzacție sau să furnizeze asistență să fi notificat cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte tranzacția sau asistența autorităților competente ale statului membru în care este stabilit, astfel cum sunt identificate pe site-urile enumerate în anexa V.

Articolul 12 1 Efectuarea unei investiții prin tranzacțiile menționate la articolul 11 alineatul 1 într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau tehnologiilor enumerate în anexa IV este condiționată de eliberarea unei autorizații de către autoritatea competentă din statul membru în cauză.

riduri după fumat

Articolul 14 Articolul anti-îmbătrânire la 281 ora sosirii alineatul 2 litera c nu se aplică acordării unui împrumut financiar sau a unui credit și nici achiziționării sau extinderii unei participații, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: a tranzacția este impusă de un acord sau contract încheiat înainte de 26 iulieși b autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil cu privire la acest acord sau contract.

Articolul 15 Se interzice: a să se accepte sau să se aprobe, prin încheierea unui acord sau prin orice alte mijloace, acordarea oricărui împrumut financiar sau credit, achiziționarea sau extinderea unei anti-îmbătrânire la 281 ora sosirii, precum și crearea unei întreprinderi comune de una sau mai multe persoane, entități sau organisme iraniene într-o întreprindere implicată în oricare dintre următoarele activități: i.