Biserica Creştină îi prăznuieşte în fiecare an, la 29 iunie, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel >>Tradiţii şi obiceiuri

Biserica Creştină îi prăznuieşte în fiecare an, la 29 iunie, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Această sărbătoare datează încă din secolul al II-lea al erei noastre. Iată de ce cei doi mari sfinţi se serbează împreună şi ce tradiţii şi obiceiuri se respectă

Fiecare din cei doi apostoli a avut un destin diferit, dar ambii au fost propovăduitorii credinţei creştine şi au murit martiric în acelaşi an. Sf. Petru era originar din Betsaida, Galileea, fiind frate mai mare al lui Andrei cel dintâi chemat de Domnul la lucrarea apostoliei, şi se numea Simon, până când Mântuitorul i-a schimbat numele în Chefa sau Petru.

După Pogorârea Sf. Duh la Rusalii, Sf. Petru este cel dintâi care vesteşte poporului evreu pe Iisus Hristos, îndemnându-i pe toţi la pocăinţă şi întoarcere la credinţă.

Din Ierusalim, Sf. Petru a mers să vestească Evanghelia în Antiohia, Pont, Galiţia, Capadochia, Bitinia şi Roma, unde a suferit şi moarte de martir la 29 iunie în anul 67.

Sf. Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos, dorind să arate deosebirea dintre chinurile sale şi cele ale Domnului Iisus Hristos.

Sf. Apostol Pavel, supranumit “apostolul neamurilor”, pentru că a predicat Evanghelia mai ales păgânilor, s-a născut într-o familie de iudei bogaţi în Tarsul Ciliciei.

La început, Saul, căci acesta era numele primit la naştere, a fost un adept înfocat al legii mozaice şi un duşman de moarte al creştinilor.

Dar, pe drumul Damascului, când era plecat să-i persecute pe creştini, Saul se întâlneşte cu Iisus şi se converteşte la creştinism. L-a propovăduit pe Hristos tuturor, străbătând în trei călătorii misionare toată Asia, Spania, Britania şi Italia, înfiinţând comunităţi creştine, hirotonind episcopi, preoţi şi diaconi.

Ajungând la Roma a doua oară, Sf. Pavel a fost închis şi condamnat la moarte de către împăratul Nero, tăindu-i-se capul în aceeaşi zi de 29 iunie a anului 67.

Tradiţii şi obiceiuri

  • De Sfinţii Petru şi Pavel se serbează Moşii de Sân-Petru de vară. Este mijlocul verii agrare şi vremea secerişului.
  • Se zice că, de azi, cucul şi privighetoarea încetează să mai cânte şi răsare constelaţia Găinuşei.
  • Tot azi, mai este atestat un joc ritual ţinut pe Muntele Găina din Munţii Apuseni, dedicat zeiţei Gaea, protectoare a femeilor măritate, sinonimă cu Târgul de Fete.traditie sf petru
  • Bătrânii spun că Dumnezeu i-a încredinţat Sfântului Petru cheile Raiului. Aici el împarte hrană animalelor sălbatice, mai ales lupilor. De aceea, în unele zone, ziua aceasta mai este denumită “Sărbătoarea lupilor”.
  • Se spune că Sfântul Petru pocneşte din bici de sar scântei, care se prefac în licurici, iar aceştia sunt blagosloviţi de sfânt să arate calea celor rătăciţi prin păduri.
  • În această zi se fac pomeni pentru cei adormiţi şi se împart colivă, colaci şi mere.
  • După această sărbătoare, femeile tinere pot mânca mere, cele vârstnice fiind nevoite să mai aştepte până la Sfântul Ilie.
  • Ca să fii ferit de rele este bine să ţii în buzunare usturoi şi pelin.
  • Dacă nesocoteşti această zi de sărbătoare, Sfântul Petru poate arunca cu tunete şi grindină peste culturi.
  • Merii se scutură după 29 iunie, nu înainte, căci poate cădea grindină peste holde.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*