Candidatul PNL la funcția de primar al comunei Berca / Valeriu Marcu: „Eu sunt primarul familiei tale! Rămân aproape de oameni, aproape de copii!“

Realizări în mandatul meu de primar al comunei Berca

• O mare realizare a primă­riei este menținerea fur­ni­zării apei potabile către populație și către societăți comer­ciale la pre­țul de 2,50 lei/mc, prin înfiin­țarea societății APAPRIMA BERCA, în comparație cu pre­țul practicat de Compania de Apă Buzău.

• În acest sens a fost construită stația de pompare din zona Casa de cultură pentru ali­mentarea cu apă în Colonie 1, 2 și satul Pleșești, automatizarea stațiilor de pompare (Valea Nucului, Sătuc și Vernești) și modernizarea stațiilor de apă de la Rătești și Joseni.

• Colectarea gunoiului de la populație se face prin societatea de salubritate ROMPREST, prin punctele împrejmuite de depozitare a gunoiului, la un preț avantajos (6 lei/pers., iar pentru familiile cu peste 3 membri, prețul rămâne 18 lei).

• Preocupări pentru asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de învățământ prin:

– construirea Grădiniței cu Program Normal ,,Nitraria“, realizată prin Proiectul PRET, cu fonduri europene;

– amenajarea sălilor de clasă și a grupurilor sanitare în interior pentru clasele pregă­titoa­re de la școlile Berca, Rătești, Valea Nucului și Joseni;

– amenajarea de spații de joacă, încălzire centrală și gru­puri sanitare moderne la toate cele 7 grădinițe din comuna Berca;parc berca

– reabilitarea localurilor de școală și grădiniță de la Valea Nucului și Rătești;

– asigurarea transportului școlar prin aducerea celui de-al treilea microbuz școlar;

• Modernizarea și asigurarea permanentă a iluminatului public în toate satele.

• Asigurarea liniștii și ordinii publice prin înființarea postului local de jandarmerie și prin instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video.

• Refacerea drumului de acces (DC 194) pe o distanță de 300 m spre satele Mănăstirea Rătești, Viforâta și Băceni, și consolidarea terenului înconjurător în urma alunecării majore de teren.

• Repararea și balastarea drumului spre satul Cojanu (DJ 203L) și în toate satele comunei.

• Construirea podului de la Joseni, refacerea podețului de la Dimulești.

• Reabilitarea prin asfal­tare a străzilor din cartierul Lunca Berca prin fonduri europene, a străzii Cantinei Colonie 2 și, în parteneriat cu OMV Petrom, zona sens giratoriu-piață-schelă și strada Stadionului cu rigole de scurgere.

• Refacerea acoperișului și a izolației de la Casa de cultură, proiect cu fonduri europene.

• Sprijinirea parohiilor din comuna Berca și a construirii Bisericii ,,Sfântul Ierarh și Mu­cenic Teodosie de la Mă­năs­tirea Brazi“ din parohia Lunca Rătești.

• Menținerea taxelor și impozitelor la aceleași valori.

• Eliminarea plății pentru paza contractuală.

• Susținerea activităților sportive și cultural-artistice organizate de echipa Petrolul Ber­ca, școala, gradinița și Clubul copiilor.

• Sprijinirea familiilor ne­vo­iașe.

Proiecte pentru 2016

• Refacerea prin covor asfaltic și amenajarea parcărilor în zona blocurilor F1-F14 și aleea către G.P.P. și creșa Berca;

• Amenajarea spațiului pen­tru picnic pe malul Bu­zăului, în zona debarcaderului;

• Reabilitarea, prin sponsorizare de către OMV, a drumului de acces spre Vulcanii Noroioși din Berca (Fierbătorile).

Proiecte pentru următorul mandat

• Modernizarea prin asfaltare a drumurilor de interes local în satele Valea Nucului, Pleșcoi, Pleșești, Berca, Sătuc, Rătești (PNDR);

• Extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate și a rețelei de apă potabilă în loca­litatea Berca;

• Modernizarea, renovarea și dotarea Casei de cultură din Berca;

• Asfaltarea și betonarea șanțurilor de scurgere a apelor pe zona consolidată a drumului DC 194 pe porțiunea Cantonul silvic și Mănăstirea Rătești.

PROIECTE DE INTERES JUDEȚEAN:

• Reabilitarea prin asfaltare a DJ 203 L (Săpoca – Rătești) și DJ 102F (Sătuc-Joseni-Vul­canii Noroioși) pentru promovarea turismului în zonă;

• Continuarea lucrărilor de protejare a malului stâng al râului Buzău, în zona Rătești.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*