Cum vrea primarul din Gherăseni să meargă în fiecare lună cu mașina instituției o distanță cât de la Buzău la Kuwait City

Primarul comunei Ghe­ră­seni, Stroe Sava, are de gând să parcurgă, în cursul anului viitor, nu mai puțin de 3.500 kilometri pe lună cu autoturismul Dacia Logan aparținând instituției pe care o conduce. Cel puțin așa rezultă din pro­iectul de hotărâre care ur­mează să fie dezbătut de aleșii comunei la ședința ordinară a Consiliului Local care va avea loc în această săptămână.

Vezi AICI proiectul

Conform acesteia, cota de benzină pentru autoturismul aflat în dotarea Primărie, o Dacia Logan, ar putea fi stabilită la 250 litri pe lună. Aceasta ar însemna, la un consum normat de șapte litri la suta de kilometri, că autoturismul Pri­mă­riei ar parcurge, folosind res­pectiva cotă, nu mai puțin de 3.570 kilometri, adică aproape cât distanța Buzău-Kuwait City, capitala emiratului arab Kuwait (3.586 kilometri). Bine­înțeles că gestul primarului Stroe Sava anticipează „greu­tă­țile“ pe care le va avea de întâmpinat pe parcursul anului următor, an electoral, când va dori să candideze pentru un nou mandat de prim-gospodar la Gherăseni.kuwait

De altfel, acesta nu este primul gest pe care primarul Stroe Sava îl face în întâm­pinarea anului electoral 2016. El a fost primul ales local social-democrat care a percutat la sarcina trasată de conduce­rea centrală a PSD tuturor prima­rilor săi, aceea de a muta zilele comunelor pe care le păstoresc în campania electorală. Gestul respectiv le-ar permite acestora să organizeze serbări câmpe­nești cu pomeni electorale, interzise de lege în timpul campaniilor. Ca urmare, Consiliul Local Ghe­ră­seni a adoptat, luna trecută, o hotărâre conform căruia „Ziua Oficială“ a acestei unități administrativ-teritoriale a fost stabilită pe 1 mai 2016 – dată care coincide și cu Paștele ortodox -, în condițiile în care, ani la rând, aceasta a fost fi­xa­tă toamna (pe 4 octombrie în 2015).

Angajați răsfățați și „fidelizați“

Isprăvile prima­rului din Gherăseni sunt arhicunoscute, după ce un control al Camerei de Conturi a des­coperit o seamă de nereguli financiare în instituția pe care acesta o conduce: spor de con­diții vătămătoare pentru primar și viceprimar, sporuri pentru sănătate, hrană, stres și fidelitate pentru angajații Pri­măriei, prime de 8 Martie, Paști și Crăciun pentru aceiași funcționari, cartele SIM pentru telefoanele mobile ale personalului din Primărie, plim­bări nejustificate cu au­to­turismul instituției, ajutoare de urgență pentru locuitorii comunei, dar și inginerii financiare cu diverse firme aflate în relații comerciale cu  Primăria, nere­guli care au creat un prejudiciu bugetului local al comunei Gherăseni de 683.722,14 lei, adică aproape 7 miliarde lei vechi sau 153.645 euro.

Bătaie de joc cu bani pu­blici, cam aceasta au făcut primarul comunei Gherăseni, Stroe Sa­va, și vicele Romeo Moise, care și-au acordat, de la sine pute­re, în lunile aprilie, iulie, noiembrie 2014 și august 2014, spo­ruri pentru condiții vătă­m­ă­toare, în valoare de 18.768 lei.

Şi, pentru ca niciunul dintre angajații instituției să nu plece aceasă nemulțumit, funcți­onarilor publici și perso­nalului contractual din cadrul Primăriei li s-au achitat, în anul 2013 și în perioada ia­nua­rie-iulie 2014, diverse sume de bani reprezentând drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii, 213 lei pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu hrana, 105 lei pentru acoperirea unor cheltuieli determinate de mun­ca în condiții de stres, și 164 lei drept spor de fidelitate și loialitate în scopul menținerii stabilității în instituție, prejudiciul stabilit de inspectorii financiari ridicându-se la 129.881 lei. Acestuia i se ada­ugă alți 14.100 lei, repre­zentând valoarea sumelor fixe, de 150 lei/salariat, care s-au plătit tuturor angajaților Primăriei cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paște și Crăciun.  Tot plăți fără bază legală s-au făcut către o firmă de telefonie mobilă, res­pectiv suma de 35.534 lei, reprezentând contravaloarea a 24 cartele SIM care au fost distribuite angajaților Primă­riei.

Mai mult, în anul 2013 s-au înregistrat depășiri ale consumului normat de carburanți pentru autoturismul din do­ta­rea Primăriei, respectiv 2.041,87 litri, față de 900 litri/an cât prevede norma, cu un prejudiciu evaluat de inspec­torii financiari de 18.422 lei.

Veșnica schemă a umflării devizului de lucrări

Cu ocazia controlului de la Primăria Gherăseni, inspectorii Camerei de Conturi Bu­zău au constatat că, în cursul anului 2013, s-au plătit nelegal din bugetul local penalizări de întârziere și actualizarea la inflație – în sumă totală de 31.897.17 lei – a contravalorii u­nor lucrări facturate și acceptate la plată de către Pri­mă­rie, dar nedecontate, la obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere Şcoală Sudiți“.

Lucrările la acest obiectiv de investiții au fost încre­din­țate, în anul 2007, spre execu­ției firmei „Titan“ SRL Buzău, cu o valoare de 437.147,03 lei, cu o durată de execuție de trei luni. Ulterior, Primăria a în­che­iat cu aceeși firmă un nou contract, prin care s-a suplimentat, fără nicio justificare legală, prețul contractului cu suma de 206.150,67 lei, valoa­rea finală a contractului ajun­gând la 643.297,70 lei, iar termenul de finalizare a lucrării s-a prelungit, prin acte adiți­onale, cu nouă luni. Majorarea valorii contractuale s-a făcut doar în baza unei situații de lucrări semnată numai  de be­ne­ficiar, constructor și dirigintele de șantier, fără a exista acordul proiectantului pentru schimbarea soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul de exe­cuție inițial, așa cum pre­vede legea. Mai mult, lu­cră­rile la acest obiectiv au fost sistate din anul 2008, acesta degradându-se și fiind ținta furturilor.

Ajutoare pentru săteni fără acordul Consiliului Local

În perioada 2011-2013, la Gherăseni s-au achitat, din bugetul local, ajutoare de urgență în valoare de 12.700 lei, în baza unor anchete sociale formale, în care se menți­o­nea­ză generic „ajutoare pentru tratamente și investigații în spitale sau clinici de speciali­tate“ și „pentru situații materiale precare“, fără ca aceste situații de necesitate pentru care s-au acordat ajutoarele în cauză să fi fost stabilite prin ho­tărâre de consiliu local și do­vedite cu do­cu­mente justificative.

Iz de deturnare de fonduri

Conform inspectorilor financiari ai camerei de Conturi Buzău, Primăria Gherăseni a plătit, în mod nelegal, sume care se ridică la 215.391,97 lei către 11 societăți comerciale, în baza unor facturi întocmite de acestea, fără ca acestea să fie însoțite de documente justificative legal întocmite care să certifice corectitudinea su­melor de plată, livrarea și recep­ționarea bunurilor, execu­ta­rea lucrărilor și prestarea serviilor.

Mai mult, nu s-a restituit la bugetul de stat suma de 207.028 lei, alocată în anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, sumă care a fost  utilizată în alte scopuri decât cele pre­văzute de actul normativ prin care s-au repartizat acești bani, respectiv plata unor arierate, ci pentru plata unor bunuri și servicii care nu se încadrau în categoria sus-menționată.

opiniabuzau.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*