Paradox! Scade TVA, creşte preţul de achiziţie la ‘Cornul şi laptele’

Reducerea cotei TVA anunţată de Guvern are, uneori efecte halucinante contrar tuturor aşteptărilor. Sînt cazuri semnalate deja de preţuri care în loc să scadă graţie micşorării taxei pe valoarea adăugată, cresc abrupt. Ba, mai mult, aici la Buzău, în unele instituţii publice recalcularea unor contracte arată că uneori logica de tip contabil sfidează logica elementară.. Un astfel de exemplu este contractul „cornul şi laptele” destinat elevilor şi suportat financiar de Consiliul Judeţean Buzău. Concret, din noile calcule estimative pe care contabilii C.J, Buzău le-au făcut aplicînd reducerea de TVA la 9%, reiese că autoritatea judeţeană va trebui să plătească, în viitor, pentru un nou contract, cu aproape 1,1 milioane de lei noi pe an mai mult decît acum, fără ca produsele din pachetul guvernamental să fie modificate cantitativ sau calitativ.

Există explicaţii contabile

Solicitaţi să explice totuşi cum e posibil ca micşorarea TVA să ducă la mărirea contractului pentru Programul „Cornul şi laptele” în şcoli, oficialii din C.J Buzău ne-au transmis un punct de vedere care construieşte o logică de tip contabil care, cel puţin nouă, ne scapă.
„Prin Hotărîrea Guvernului nr. 714/2008, limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar a fost actualizată la 1,17 lei cu TVA/elev, respectiv preşcolar. Pentru a determina valoarea fără TVA a pachetului se extrage TVA în vigoare la data efectuării calculului. Astfel, pentru TVA 24%, valoarea unui pachet este de 0,94 lei fără TVA, valoare care a fost luată în calcul la estimarea valorii procedurii „Aprovizionarea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari” prevăzute la Capitolul II – Furnizare, poz. 1 din Programul de achiziţii al Consiliului judeţean Buzău în anul 2015, formă actualizată. Această valoare se justifică astfel: 0,94 lei fără TVA/pachet/zi/beneficiar x 177 zile (estimate)/an şcolar 2015-2016 x 48.500 număr estimat beneficiari =  8.069.430 lei fără TVA. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 au fost aduse modificări Codului fiscal, în sensul aplicării, începînd cu data de 1.06.2015, a cotei reduse de 9% pentru livrarea alimentelor. În aceste condiţii valoarea fără TVA a pachetului calculată prin extragerea TVA de 9% din valoarea maximală cu TVA de 1,17 lei/pachet/zi/beneficiar, devine 1,07 lei/pachet/zi/beneficiar. Valoarea estimată a procedurii se modifică şi se justifică astfel:1,07 lei fără TVA/pachet/zi/beneficiar x 177 zile (estimate)/an şcolar 2015-2016 x 48.360 număr estimat beneficiari =  9.158.900,40 lei fără TVA. Deşi aparent, în cazul unui TVA mai mic, valoarea fără TVA/pachet/zi/beneficiar este mai mare ca estimare, în realitate autoritatea publică judeţeană îşi estimează efortul financiar pentru pachetul lapte-corn tot la maxim 1,17 lei cu TVA. Precizăm că această valoare reprezintă o estimare, deoarece prin licitaţia electronică unde criteriul de eligibilitate este preţul cel mai mic, valoarea finală/an şcolar va fi sub estimarea din Programul de achiziţii în anul 2015”.
Iată cum arată răspunsul primit de redacţia Şansa buzoiană, vizînd subiectul susmenţionat.

Ce-au vrut guvernanţii

Prin reducerea TVA la alimente, guvernanţii au explicat că vor ridicarea nivelului de trai al populaţiei şi acordarea unei guri de oxigen economiei româneşti. Aşa după cum arată estimarea oficială a contabililor C.J e limpede că autoritatea judeţeană va plăti mai mult cu aproape 1,1 milioane de RON pentru aceleaşi servicii. Cu alte cuvinte, din operaţiunea de reducere a TVA, cîştigă furnizorii de produse, dar copiii nu primesc nimic în plus.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*