Prefectul șefului PNL Buzău, „brațul înarmat“ al lui Tescaru

Călin BOSTAN

Vali MARINESCU

Directorul Companiei de Apă, Ionel Tescaru, și-a găsit un aliat de nădejde în războiul pe care îl poartă cu Constantin To­ma, respectiv conducerea ju­dețeană a Partidului Națio­­nal Liberal. Prin „brațul înarmat“ al acesteia, prefectul Aurelia Mitrea, Tescaru a obținut o hârtie care pare că i-ar aduce un mic avantaj în disputa pe care o are cu primarul și cu Con­siliul Local vizavi de ho­tărârile adoptate de acesta din urmă la ședința extraordinară din 1 iulie.

Așadar, o primă piedică instituțională pentru primarul Constantin Toma în războiul cu conducerea Companiei de Apă. Juriștii din Instituția Pre­fectului consideră că  hotă­rârea Consiliului Local al Municipiului, din data de 1 iulie, privind „aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Comerciale «Compania de Apă» S.A. Buzău, în sensul înlăturării oricărei și tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege acționarului majoritar“, a fost adoptată  cu încălcarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 și, pe cale de consecință, ar trebui revocată în proxima șe­dință a CLM „pentru a evita consecințele grave și directe pe care le declanșează încălca­rea angajamentelor ce au stat la baza acordării finanțării ne­rambursabile prin POS Mediu 2007-2013, precum și finan­țarea ce urmează a fi acordată prin POIM 2014-2020“, se precizează în adresa înaintată de Prefectură atât Primăriei Buzău, cât și Consiliului Local al Municipiului.

„Nu este atributul niciu­neia dintre U.A.T. -urile mem­bre ale A.D.I. Buzău 2008 să modifice unilateral statutul ori actul constitutiv al asociației, după cum nici nu se poate substitui direct unei prerogative a ADI. Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și adresele anexate prezentei, solicităm Consiliului Local al Municipiului Buzău să reanalizeze Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 108/ 01.07.2016 în vederea revocării acesteia, în prima ședință a autorității deliberative, pentru a evita consecințele grave și directe pe care le declanșează încălcarea angajamentelor ce au stat la baza acordării finanțării nerambursabile prin POS Mediu 2007-2013, precum și finanțarea ce urmează a fi acordată prin POIM 2014-2020. În cazul în care nu veți proceda la revocarea H.C.L. nr. 108/0l.07.2016 în prima ședință de consiliu local, ne vom adresa instanței de contencios administrativ, cu soli­citarea de anulare a actului administrativ nelegal“, se precizează în adresă.

Decizia Prefecturii are la bază mai multe adrese înaintate de Compania de Apă Buzău atât către reprezentantul Guvernului în teritoriu, cât și ADI, dar  și  o  adresă  a  Ministerului Fondurilor Euro­pene.

Prefectul Aurelia Mitrea a dat astfel dreptate managerului Companiei de Apă, Ionel Tescaru, care a încercat prin toate metodele, inclusiv prin șantajarea aleșilor locali cu plângere la DNA dar și cu pierderea finanțării pentru proiectele în derulare și viitoare, cu consecințe directe asupra cetățenilor, pentru a-i determina să revină asupra deciziei de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă, dar și a solicitării demi­siei sale din funcție.

Primarul Constantin Toma a declarat deja că este decis să meargă în instanță pentru a-și susține punctul de vedere. Între timp, în mediul online a fost demarată o campanie de strângere de semnături pentru de­mi­terea lui Ionel Tescaru.

Eroarea care i-ar putea costa scump pe liberali

Culmea nerușinării este că responsabilii PNL Buzău au încercat să acrediteze ideea că „puciștii“ care au cerut sâm­bătă demisia președintelui Ovidiu Anghel ar fi cei care s-ar afla în înțelegere cu Tes­caru să-l ajute în disputa cu primarul și cu Consiliul Local.

Afirmațiile respective sunt cu atât mai absurde cu cât, în special consilierul județean Raul Florescu, dar și colegul său Dorin Bădulescu au fost „vârful de lance“ al Opoziției față de acțiunile Companiei de Apă în ceea ce privește politica tarifară, situată în antiteză cu calitatea serviciilor prestate buzoienilor.

Situându-se de partea lui Tescaru, conducerea Organizației Județene a Partidului Național Liberal săvârșește o nouă greșeală după aceea de a-și spăla rufele în public. Această ultimă eroare de stra­tegie i-ar putea costa scump pe liberalii buzoieni, dat fiind că acțiunile primarului Toma se bucură de un sprijin larg în rândul cetățenilor municipiului și județului Buzău.

opiniabuzau.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*