Compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire


Informasi Dokumen

Concluzii și recomandări 1. Observațiile finale au reconfirmat faptul că modul în care au fost elaborate până acum politicile UE în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap necesită o transformare profundă.

CESE solicită instituțiilor UE să integreze observațiile finale în legislația UE existentă și viitoare, precum și în procesul existent și viitor de elaborare a politicilor. Observațiile finale au generat un impuls care ar trebui valorificat de către instituțiile UE și care ar trebui să ducă la includerea sistematică a drepturilor persoanelor cu handicap în toate actele legislative, politicile și programele UE.

CESE subliniază că, pentru a integra drepturile persoanelor cu handicap, CE trebuie să întreprindă un exercițiu transversal și cuprinzător de cartografiere a tuturor actelor legislative, politicilor și programelor sale, astfel încât să asigure armonizarea deplină cu dispozițiile CNUDPH și să implice activ organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap OPH în acest proces.

Frumoasa insulă Djerba (Tunisia): locație și climă

Acest exercițiu de cartografiere ar trebui să fie însoțit de o analiză a lacunelor, care să pună în evidență decalajele dintre legislația existentă, elaborarea de politici și nivelul actual de integrare a drepturilor persoanelor cu handicap, pe de o parte, și CNUDPH, pe de altă parte. Exercițiul de cartografiere și analiza lacunelor ar trebui incluse în mod explicit în varianta revizuită a Strategiei europene pentru persoanele cu handicap. CESE amintește CE obligația pe care o are de a începe imediat revizuirea și actualizarea Declarației de competențe și a listei sale de instrumente.

De asemenea, CE ar trebui să introducă angajamentul de a examina și revizui Declarația de competențe cel puțin o dată în cursul mandatului său.

CESE ia notă de faptul că evaluarea punerii în aplicare de către UE, efectuată de Comitetul Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap, a avut loc în mijlocul perioadei de programare și recunoaște că UE întâmpină dificultăți legate de integrarea noii agende a drepturilor persoanelor cu handicap, care decurge din observațiile finale, în evaluările la jumătatea perioadei ale strategiilor, politicilor, programelor și instrumentelor de finanțare.

Evaluarea celor mai bune creme pentru ridurile din jurul ochilor

Totuși, CESE recomandă CE să depună eforturi susținute pentru a integra și a include observațiile finale în aceste procese de evaluare, precum și să aloce resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor aferente, conform CNUDPH. CESE solicită CE să poarte un dialog structurat autentic și constructiv cu Mișcarea europeană pentru persoanele cu handicap [în conformitate cu articolul 4 alineatul 3 și cu articolul 33 alineatul 3 ].

În plus, CE ar trebui să instituie un program de consolidare a capacităților pentru OPH, pentru a le permite acestora să își îndeplinească sarcinile fundamentale.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire crema anti-imbatranire pentru brate

CESE consideră că, în punerea în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu handicap, cooperarea și parteneriatul dintre instituțiile UE sunt esențiale. Prin urmare, recomandă implementarea unui mecanism de coordonare interinstituțională, pentru a încuraja punerea în aplicare rapidă și fără probleme a observațiilor finale și a CNUDPH, inclusiv prin consultarea și implicarea OPH.

Observațiile finale impun reexaminarea și revizuirea aprofundată a Strategiei europene pentru persoanele cu handicap.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire cosmetician crema de ochi pentru riduri

Prin urmare, CESE solicită CE să țină cont de evoluția drepturilor persoanelor cu handicap și să extindă domeniul de aplicare al strategiei prin introducerea mai multor domenii de acțiune și prin corelarea acesteia cu evaluarea și revizuirea politicilor, programelor și instrumentelor de finanțare de exemplu, EuropaStrategia în materie de egalitate comisia elvețiană pentru faună anti-îmbătrânire șanse între femei și bărbați, Strategia pentru drepturile copilului, angajamentele CE în materie de acțiune externăprevăzând un calendar clar al punerii în aplicare, bugetul aferent și o serie de criterii de referință și indicatori specifici și preciși.

UE și-a luat angajamentul de a pune în aplicare în totalitate obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda a ONU și trebuie să se asigure că ia pe deplin în considerare observațiile finale și dispozițiile CNUDPH, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Diunggah oleh

Prin urmare, CESE recomandă ferm CE să includă punerea în aplicare a Agendei în varianta revizuită a Strategiei europene pentru persoanele cu handicap, prin stabilirea unor obiective și acțiuni la nivel european, pentru a atinge toate ODD în cadrul UE, inclusiv în ceea ce privește persoanele cu handicap.

CESE este ferm convins că UE ar trebui să împiedice folosirea fondurilor sale pentru crearea sau pentru asigurarea continuității în funcționare a unor structuri de instituționalizare. CESE susține pe deplin utilizarea finanțării UE pentru a dezvolta servicii în cadrul comunității pentru persoanele cu handicap, astfel încât acestea să poată duce o viață independentă în comunitățile din care fac parte.

Instituționalizarea persoanelor cu handicap reprezintă o încălcare a drepturilor acestor persoane, iar CESE îndeamnă CE să promoveze dezinstituționalizarea într-un mod mai sistematic și mai eficient prin politici, programe și instrumente de finanțare specifice.

Meniu de navigare

CESE recomandă cu fermitate CE să stabilească puncte de contact în toate direcțiile sale generale, agențiile și organismele sale, incluzând și implicând pe deplin OPH în procesul de elaborare a politicilor, în scopul de a crea structuri orizontale și verticale care să promoveze includerea și integrarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap în legislația, politicile și programele UE.

CESE consideră că CE ar trebui să inițieze procesul în cooperare cu alte instituții, agenții și organisme ale UE, pentru a elabora și a dezvolta cu atenție noua Agendă globală privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioadacare ar trebui să fie integrată pe deplin în strategiile sociale și macroeconomice cu caracter global de exemplu, Europa și mecanismele sale de punere în aplicareși recomandă înființarea unui grup de lucru, cu participarea tuturor părților interesate și a OPH, pentru realizarea și punerea în aplicare a acestei inițiative.

CESE propune CE să demareze punerea în aplicare a Agendei globale privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada începând dinan care să fie declarat Anul European al Drepturilor Persoanelor cu Handicap.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire test de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire

CESE recunoaște inițiativele pozitive ale CE în domeniul accesibilității, în special acordul obținut în cadrul compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire referitor la Directiva privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public și propunerea CE referitoare la Actul european privind accesibilitatea AEA și îndeamnă instituțiile UE să finalizeze negocierile.

Cu toate acestea, CESE este preocupat de Directiva orizontală privind egalitatea de tratament și solicită să se deblocheze negocierile și să se țină cont de CNUDPH și de observațiile finale în această nouă etapă.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire cercul anti îmbătrânire erfahrungen mit

CESE invită toate instituțiile UE să se asigure că măsurile de austeritate nu afectează capacitatea persoanelor cu handicap de a își exercita drepturile consacrate în CNUDPH și, prin urmare, solicită CE compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire instituie nivelurile necesare de protecție socială pentru atingerea acestui obiectiv și pentru respectarea drepturilor lor la un nivel de trai adecvat, precum și la protecție socială.

De asemenea, Comitetul consideră că culegerea datelor pe baza abordării chestiunilor legate de handicap din perspectiva drepturilor omului și defalcarea lor în funcție de handicap, vârstă și gen va avea o influență pozitivă asupra dezvoltării și punerii în aplicare a legislației, politicilor și programelor UE. CESE recunoaște faptul că UE are competențe pentru a însoți măsurile naționale, cu scopul de a se asigura că toți cetățenii săi sunt egali în fața legii, că nu sunt privați de capacitatea lor juridică, ci, mai mult, pot lua parte la alegerile europene și la toate alegerile de pe întregul teritoriu al UE, în condiții de egalitate cu ceilalți.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire despre riduri

Prin urmare, invită CE și, în special, DG Justiție să adopte un program bazat pe metoda deschisă de coordonare pentru a facilita convergența statelor membre către recunoașterea principiului egalității în fața legii. Introducere 2.

  • 15 cele mai bune creme pentru ridurile din jurul ochilor - Accidentări
  • Jurnalul Oficial C 34/2 fe

CESE salută observațiile finale formulate de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap 1deoarece oferă un program cuprinzător, care permite UE să își reorienteze modul de elaborare a politicilor către o abordare a handicapului bazată pe oameni și pe drepturile omului. Prin urmare, CESE solicită CE să introducă în actualele negocieri interinstituționale o propunere de adaptare a proiectului de propunere de directivă, astfel încât să se respecte prevederile CNUDPH și, desigur, observațiile finale, din perspectiva drepturilor persoanelor cu handicap, și să se includă interzicerea discriminării multiple și intersectoriale, precum și a discriminării prin asociere.

CESE subliniază că măsurile de austeritate au avut un impact negativ asupra condițiilor de trai ale persoanelor cu handicap și ale familiilor lor. Nivelurile de sărăcie, excluziune, discriminare și inegalitățile au sporit ca urmare a crizei economice, care, în multe state membre, a devenit o criză a drepturilor omului, lăsând un număr mare de persoane cu handicap și familiile acestora complet lipsite de protecție.

compara si contrasteaza 2 produse anti imbatranire Cea mai bună cremă anti-îmbătrânire 20 de ani