Divinator elvețian anti-îmbătrânire


XLVII, nr. Ridicătură stearpă de pe deal, o muche golaşă: Hd. Loc cu pietriş mărunt: Ag, Db, If. Braţ mort într-o luncă, primăvara curge apă pe el, iar vara apa este stătătoare: Bc, Cs, Hd, Ot. Ridicătură Divinator elvețian anti-îmbătrânire mare de pământ, de formă neregulată în regiuni de şes sau de luncă: Nţ, Sv.

Movilă răzleaţă, un Divinator elvețian anti-îmbătrânire izolat: Bv, Nţ, Sv. Ridicătură de pământ în apă: Bc. Dâmb, colină mai ascuţită: Nţ. Mlaştină cu izvoare proprii şi cu vegetaţie foarte bogată: Nţ. Vale adâncă şi întunecoasă între dealuri: Bt, Bv, Sb, Sv. Cădere de apă: Bt. Ridicătură mare şi ascuţită la vârf: Ag, Gj, Mh. Vale râpoasă, stâncoasă: Gj. Piatră, stâncă mare, acoperită cu vegetaţie: Mh. Muchie de deal, cioc, ca un cârlig: Bt, Dj.

Locul unde o apă, un drum, un deal fac Divinator elvețian anti-îmbătrânire cot brusc: Bv, Mh. Bolovan mare, ţuguiat: Bz. Vârful ascuţit al unei înălţimi: Dj. Loc de scaldă cu apă adâncă de obicei la un cot al apei : Dj, Mh. Linia de despărţire dintre două moşii, ogoare, locuri de muncă: Bt. Canalul de legătură dintre două lacuri: Gl.

Adâncitură în pământ unde se strânge apa de ploaie: Nţ. Cădere de apă zgomotoasă: Cs, Mh, 23 Romanoslavica vol.

Fundul văii, locul înfundat de unde începe o vale: Dj. Piatră mare, stâncă cu puţină vegetaţie: Ph. Copac Divinator elvețian anti-îmbătrânire Mh, Vl. Ieşitură mai lungă şi îngustă pe coasta unui munte sau deal: Bv. Bucată de piatră, stâncă mare, proeminentă, pe o coastă sau plai: Ot. Partea mai ridicată a unei bucăţi de teren arabil când arăturile au început de la margine : Tr. Drum mai adâncit, urma lăsată de care printr-un loc mai moale: Bv, Mm, Sb.

Drum greu, prăpăstios, folosit de obicei de animale: Bv, Cs. Drum care merge chiar pe fundul albiei unui pârâu sau al unei văi: Bv, Gj, Sb. Drum îngust pe marginea unei prăpăstii, loc prăpăstios: Hd.

Drum îngust, râpos, ca un jgheab abrupt, repezit, într-o coastă: Bv, Gl. Ogaş ca un jgheab pe care se scurg lemnele la vale: Bv. Locul mai înalt de lângă sat: Ab. Fâşie îngustă de pământ care desparte două loturi de teren arabil: Sb. Hotarul dintre pământurile a două sate: Sb. Fâşie îngustă pe care se umblă cu carul: Sb.

Loc bătătorit care trece peste câmp: Il. Braţ artificial al unei ape, făcut pentru mori, joagăre, irigaţii, pescuit: în toate judeţele ţării. Canal care aduce apa dintr-un râu la moară, la grădini pentru udat: în toate judeţele ţării.

Divinator elvețian anti-îmbătrânire

Ruptură de teren pe care vine apa din ploi: Hd, Ot, Sv. Gâturi lungi şi înguste umplute cu apă stătătoare: Bv, Dj. Vale îngustă, lunguiaţă, neadâncă în regiune inundabilă, pe care intră apa: Cs, Vs.

Izvor care curge pe un scoc, cu tub: Bv, Dj, Sv. Vad de Divinator elvețian anti-îmbătrânire vitele: Cţ, Dj. Apă curgătoare mai mare, care nu se poate trece cu piciorul şi care vara poate seca: Gl, Nţ. Întăritură făcută la ţărmul unei ape: Bt, Tl, Vl. Lac format artificial prin oprirea apei curgătoare, pentru îndiguire sau printr-un stăvilar: Bc. Baltă mică, cu peşte, unde se poate pescui: Dj.

Bot de stâncă, rât: Dj, Ot, Sb, Vl. Partea mai ridicată a unui teren arabil: Il, Ph. Cioc de deal, puţin îndoit deasupra văii, acolo unde e o curmătură: Ab. Partea dinspre izvor a unei ape vijelioase, spumoase: Vl. Ieşitură mai lungă şi îngustă pe coasta unui munte sau deal: Vl. Partea de început a unei înălţimi: Ab. Întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să nu se reverse: Ag, Hd. Punctele de 24 Romanoslavica vol. Vârf înalt, mai subţiat în partea de mijloc, parcă ar fi un mănunchi, partea de sus seamănă cu un moţ: Bv, Vs.

Vârf înalt care de departe pare o movilă rotundă: Bc, Bv, Hd. Vârf sub forma unui stog: Br, Bv, Il. Vârf rotund, ridicat mai sus ca altele, e ca o umflătură: Ag, Bv. Vârf rotunjit al unui deal: Ag, Db. Vârf în forma unui acoperiş de casă sau ca pălăria unei ciuperci care adăposteşte un loc: în toate judeţele ţării.

Divinator elvețian anti-îmbătrânire

Vale hârtopoasă în formă rotundă: în toate judeţele ţării. Adâncitură mare într-un relief muntos: Ag, Bv, Gj, Hd. Adâncitură mare între munţi cu pereţi înalţi, drepţi: Gj, Hd, Nţ, Sb. Vâlcea adâncă, ascunsă între piscuri, prăpăstioasă, ca o strachină cu pereţii prăpăstioşi: Bv, Cs, Hd, Mm. Loc neted, înconjurat de dealuri sau la poalele unei înălţimi, care ţine apa: Ag, Bv, Mş, Vl. Scobitură în pământ, loc accidentat, cu găuri, vale adâncă cu coaste repezi, teren accidentat cu gropi: Ag, Cs.

Spinarea unei înălţimi care înconjoară locul, ca un cerc: Ag, Mm. Fundul unei văi adânci: Bv, Gj. Poteci de zăpadă, rămasă netopită vara în munţi: Bv. Cunună de stânci înalte, masive, întinsă pe distanţă mai mare: Sb. Întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să nu se reverse: Nţ, Sv.

Adăpostul, locul unde iernează vitele: Gl, Nţ. Adăpost pentru vite, pentru fân : Divinator elvețian anti-îmbătrânire. Loc lăsat, care ţine umezeală, apă: Nţ. Spinare îngustă cu coaste late, dar repezi: Tl. Movilă răzleaţă, deal izolat, boltit: Tl. Adâncitură cu apă, uneori mocirlă: Tr. Cădere mică de apă pe cursul unui pârâu: Cţ, Hd. Locul unde s-a tăiat pădurea: Nţ. Loc neted mai puţin întins sau foarte întins: în toate judeţele ţării. Poiană care are păşune la marginea unei ape: Cj.

Loc de păşune neoprită, izolată: Ar, Hd. Locul unde se revarsă un râu: Br. Loc de păşunat: Bh, Hd. Poieni pe o înălţime sau pe o coastă, un loc lăsat între înălţimi: Bh, Sm. Loc arabil lăsat nelucrat pe care cresc fâneţe naturale: Ag. Loc de treierat sau unde se aşază recolta în câmp: Tr. Loc cu iarbă grasă pentru păşune: Ar.

Ridicătură mare de pământ ca o întăritură bine apărată: în toate judeţele ţării.

Divinator elvețian anti-îmbătrânire

Locul unde a fost o veche vatră de sat şi s-au găsit urme de locuri: Divinator elvețian anti-îmbătrânire, Dj, Tr. Locul mai înalt de lângă Divinator elvețian anti-îmbătrânire sau în satunde pe vremuri se făcea de pază, strajă: Ar, Bv. Ridicătură mare şi ascuţită la vârf, rotundă la bază: Sb.

Înălţime mai mare, izolată, lungă, cu spinare lată în formă de pod: Sb. Locul unde un pârâu râu se revarsă în altă apă: Tl. Locul unde se bifurcă un râu: Tr. Vârf de piatră ca un dinte: Tr. Cădere de apă zgomotoasă: Ar, Hd. Izvor care curge pe un scoc, cu tub: Cj.

Gura râului, canalul de legătură între două lacuri: Hd. Cascadă mică: Bv, Mm. Vârf sub formă de acoperiş: If, Sv, Tr. Vârf ca o căpăţână: Nţ. Pământ umed, apa se poate stoarce cu mâna: Bz, Gl. Locuri cu tină şi nămol: Ph. Partea neadâncă, nisipoasă a fundului unui pârâu: Vl. Partea înclinată a unui deal sau Divinator elvețian anti-îmbătrânire în toate judeţele ţării.

Latura înclinată a unei înălţimi, terenul prelungit de la poale la vârf, pe care se merge la munte: în toate judeţele ţării. Dâmb jos, dar foarte lung: Bc, Ot. Grămadă mare şi lunguiaţă de pământ şi piatră cu coaste slab înţelenite: Dj, Nţ, Tr, Vl. Deal mic, drum peste deal şi pădure: Dj, Mh. Ridicătură mai înaltă decât cele din jur: Ab, Dj, Mm.

Înălţime deal cu spinarea larg boltită şi puţin alungită: Ab, Dj, Hd, Mh. Ridicătură de pământ, măgură: Bv, Vs. Movilă răzleaţă, deal izolat, boltit: Sv, Tr. Schimbare Divinator elvețian anti-îmbătrânire a pantei: Ag, Cv. Ridicătură stearpă de pe deal, muchie golaşă: Ab, Bt, Bv, Gl. Creastă înaltă din stânci mari, pietre tari, Divinator elvețian anti-îmbătrânire, greu accesibile: Bc, Hd. Capătul unei ridicături, partea opusă capului: Bc, Dj, Ot, Vs. Ieşitură mai lungă şi îngustă pe coasta unui munte sau deal: Bt, Db.

Vale râpoasă, stâncoasă: Db, Il, Nţ. Fund de vale îngust, cu coaste în pantă, acoperite cu păduri: Ag, Sb. Loc pentru păşunatul timpuriu unde soarele dă mai repede şi zăpada nu ţine crema antirid dorlene Hd, Ot, Vr.

Loc mai înalt de lângă sat sau în sat unde pe vremuri se făcea de pază, de strajă: Mm, Sv.

Divinator elvețian anti-îmbătrânire