Episoade marginale anti-imbatranire


episoade marginale anti-imbatranire

De la acea primă culegere de întrebări și răspunsuri — multe dintre ele amplu comentate explicativ - suita mai sus evocată a urmat un traiect evolutiv ascendent, atât cantitativ cât și calitativ. Totodată — inclusiv conform angajamentului autorului principal, din 5 cadrul conducerii Catedrei M6, legat de strategia editorială a acesteia — ca premiză a unei încă și mai bune receptivități a testelor, la recomandarea Coordonatorului Decanatului FMAM, D-na Prof.

Concordant trendului ascendent, atât cantitativ cât și calitativ, evocat: bibliografia actualei lucrări numără de titluri - multe recente - față - cea din - și respectiv, 47 - cea din anul Am urmărit încă de la episoade marginale anti-imbatranire - și o facem în continuare - ca testele noastre modulare să fie, în același timp, un util instrument de studiu, complementar notelor de la cursuri și lucrări practice precum și bibliografiei indicate.

episoade marginale anti-imbatranire

Așadar, considerăm utilă consultarea, în primul rând de către studenți, inclusiv a prezentei lucrări, din două motive principale: - după invățarea materiei predate, este o bună modalitate de verificare a modului în care au fost însușite cunoștințele necesare, inclusiv prin reproducerea stresului aferent promptitudinii cu care trebuie răspuns, ceea ce reprezintă un element propensiv acomodării cu spiritul testarii finale - având în vedere că și alte examinări decisive din cadrul procesului de formare a tinerilor medici se desfășoară prin metode similare de testare — a se vedea, în primul rând, concursul de admitere în rezidențiat — familiarizarea cu astfel de teste este și din această perspectivă, benefică.