Kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire, Modele Archives - Page 2 of 4 - impactbuzoian.ro


Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Metode imagistice de evaluare a funcţiei endoteliale Metodele imagistice de evaluare a funcţiei endoteliale sunt invazive sau noninvazive. Tehnici invazive de evaluare a funcţiei endoteliale Tehnicile invazive folosite pentru evaluarea funcţiei endoteliale utilizează injectarea intra-arterială de substanţe vasodilatatoare dependente de endoteliu, cum ar fi acetilcolina sau de inhibitori selectivi ai NOS, cum ar fi L-NMMA31, Folosind injectarea de acetilcolină, funcţia endotelială normală se defi neşte atunci când apare dilataţia arterială, iar disfuncţia endotelială atunci când apare vasoconstricţia paradoxală26, Aceasta apare ca urmare a efectului direct vasoconstric tor al acetilcolinei, mediat de receptorii muscarinici din celulele musculare netede, care nu mai este contracarat de efectul vasodilatator mediat de endoteliu prin intermediul NO.

Pentru control, răspunsul vasodilatator independent de endoteliu se evaluează prin injectarea de kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire direcţi de NO către celulele musculare netede, cum ar fi nitroglicerina şi nitroprusiatul de sodiu sau de adenozină, ce determină vasodilataţie marcată prin stimularea receptorilor specifi ci din microcirculaţie Tehnicile imagistice utilizate la nivel central coronarian sunt angiografi a coronariană cantitativă şi ecografi a Doppler intracoronariană.

Angiografi a corona riană cantitativă măsoară modifi cările diametrului vascular unguent cu retinol pentru riduri răspuns la injectarea intracoronariană de substanţe vasoactive Ecografi a Doppler intracoronariană măsoară modifi cările vitezei fl uxului intracoronarian la injectarea unor doze progresiv crescânde de acetilcolină30, Răspunsul vasodilatator al acetilcolinei se compară cu răspunsul la administrarea de nitroglicerină sau adenozină răspuns NO-independent.

BIOPTRON LAMP COMPACT 3 DIASSEMBLE REPAIR

Evaluarea invazivă a funcţiei endoteliale poate fi aplicată şi la nivel arterial periferic, metoda fi ind mai accesibilă şi mai puţin grevată de riscuri. De altfel, există studii care demonstrează corelaţia dintre disfuncţia endotelială a arterelor periferice şi boala arterială coronariană36, Pacientul este aşezat în decubit dorsal, într-o cameră cu temperatură constantă °C.

Simultan sunt înregistrate tensiunea arterială sistemică şi frecvenţa cardiacă.

Cariera amatori

Artera brahială se canulează sub anestezie locală. Se perfuzează continuu soluţie salină într-un ritm constant.

kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire

După 30 minute de infuzie salină, se fac 10 măsurători succesive ale FBF şi se estimează valoarea medie bazală a aces tuia. Fiecare doză de acetilcolină se injectează timp de 5 minute, făcându-se cel puţin 3 măsurători ale FBF la sfârşitul dozei respective, între fi ecare doză lăsându-se un interval de 30 minute pentru a se permite funcţiei endoteliului să revină la nivelul bazal.

RECENT VIZUALIZATE

Acelaşi protocol se repetă cu injectare de nitoglicerină sau nitroprusiat de sodiu pentru a se evalua răspunsul vasodilatator NO-independent.

Pentru a identifi ca mecanismul ce stă la baza disfuncţiei endoteliale se pot utiliza şi alte substanţe care cuantifi că indirect biodisponibilitatea NO, cum ar fi L-NMMA 38, Tehnicile pentru evaluarea funcţiei endoteliale la nivelul microcirculaţiei sunt greu de utilizat şi de aceea există puţine date în literatură care atestă folosirea lor la om. O astfel de metodă este examinarea patului vascular subcutan obţinut prin biopsie de piele, înainte şi după administrarea unor agenţi vasoactivi 41, Tehnici non-invazive de evaluare a funcţiei endoteliale În ultimii ani s-au dezvoltat noi tehnici imagistice non-invazive de evaluare a funcţiei endoteliale.

Cele aplicate la nivel coronarian, cum ar fi tomografi a prin emisie de pozitroni PET sau rezonanţa magnetică MRIasociate eventual cu injectarea de agenţi vasoactivi, nu pot fi folosite pe scară largă datorită accesibilităţii reduse şi a costurilor ridicate În consecinţă, s-au impus tehnicile folosite la nivel periferic ca metode de screening pentru evaluarea aterosclerozei precoce.

Această metodă se bazează pe răspunsul activ al endoteliului la stresul de forfecare, prin eliberarea de NO şi apariţia vasodilataţiei Figura 2.

kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire

Fenome nul este denumit vasodilataţie mediată de fl ux FMD şi poate fi kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire cu ajutorul ultrasonografi ei Aceasta masoară variaţia diametrului unui vas de distribuţie, de exemplu artera brahială sau radială ca răspuns la creşterea fl uxului sanguin şi implicit a stresului de forfecare, produsă după o perioadă de ische mie în patul circulator distal Figura 4.

Alte substanţe eliberate de endoteliu, cum ar fi prostaciclinele sau facto rul hiperpolarizant derivat din endoteliu, contribuie în mai mică măsura la FMD. Evaluarea FMD este în prezent standardizată de către ghidul european, care recomandă folosirea unor anumite echipamente şi protocoale Deoarece numeroşi factori, cum ar fi temperatura mediului înconjurător, alimentaţia, diverse medicamente, infl uenţează reactivitatea vasculară, pregătirea corespunzătoare a pacientului reprezintă o etapă obligatorie pentru obţinerea unor rezultate corecte.

Astfel, înaintea examinării, este necesară o perioadă de cel puţin ore de post alimentar, întreruperea fumatului cu cel puţin ore, precum şi a medicaţiei vasoactive cu cel puţin 12 ore.

kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire

Pacientul trebuie examinat în repaus, într-o cameră cu temperatura constantă, în decubit dorsal, cu braţul de examinat într-o poziţie confortabilă. Tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă sunt permanent monitorizate. Ecograful utilizat necesită o sondă lineară cu frecvenţă reglabilă între MHz şi software vascular dedicat.

kathy ireland terapie cu lumină anti-îmbătrânire

Pentru obţinerea unei imagini optime a arterei brahiale este necesară plasarea sondei deasupra fosei antecubitale şi menţinerea acesteia într-o poziţie stabilă printr-un dispozitiv special de fi xare. Evaluarea vasodilataţiei dependente de endoteliu. Ischemia distală se obţine prin umfl area unei manşete de sfi gmomanometru plasată la nivelul antebraţului peste valoarea tensiunii arteriale sistolice, de obicei cu peste 50 mmHg, timp de 5 minute 30,