Măști de mimează ridurile de pe frunte. Cauze, tratamente şi prevenirea porilor dilatati


Proză Coda 5 PLECǍRI Barca Barca barca, purtând nenumărate multe perechi de pantofi cărând, ducând multe şi foarte multe vise cu trei colŃuri ce se privesc faŃă în faŃă clătinate de adâncimi curgând, fluide în nevăzut om în barcă, barca în apă apă în nesfârşire nesfârşitul aici, deasupra şi dedesubt plăcerea mea e şi durerea mea născută pe loc în acest moment pierdut şi eu, în acest moment e apa care curge?

Berze migrative Iacă trec berzele într-o lungă migraŃie de toamnă giratorie peste piramide trec peste Babilon şi statui scufundate inima mea se strânge gândul meu se face cuib casa ta a rămas fără peptide riduri cerul meu e plin de aripi care şuieră greul dealului galaxia habar nu are ce se întâmplă undeva mai jos între două oraşe între doi oameni între relativ şi abstract 7 ne leagă doar un ieftin fir de cupru şi emoŃia să nu ne deconecteze dintr-o greşeală contabilă societatea de distribuit iubire Vază găsită în mare A cerşi timp a înşela în timp ce înşeli ca un produs al bizarului a iubi cu perna pe faŃă când cerul Ńi se plimba pe trup pierdutul gând în furtuna cărnii tot mai terestru eu tot mai plantată în lucid tu erezia unei discuŃii despre noi noi Papier Mache Stările negaŃiei vegetează pe masa mea lemnoasă lustruită de mâini albe, delicate pana de scris doarme obosită mă întorc la punctul zero al oricărei plecări am o busolă, o adresă, o rădăcină uscată în mine 8 trec trenuri albastre ezit vin păsări mari cu aripi lipite cu ceară privesc maşinăriile de cârpă sufletul de papier mache bizarul senzaŃiei de a număra luminiŃe singulare pe o hartă care indică un singur drum spre înapoi îmi place să dorm pe perna ta caut firmituri de somn uitate dacă am noroc îŃi citesc visele ştiu ce pantofi ai alege şi ce haine ai arunca în valiză când vom fugi de singurătate cu trenul albastru pe care scrie The End Tactuo anti-imbatranire Carthago -1Repertuarul giumbuşlucurilor se împuŃinează pe zi ce trece, trece cablul ne leagă zilele reale omul de măști de mimează ridurile de pe frunte ecran tuşeste cu înŃeles crainicul e fleaşcă.

Diunggah oleh

Tren de noapte spre Cairo Ea toarnă cafeaua în ceşcuŃă pe tava zilei de porŃelan alb, fără toartă ceşcuŃa include totul, de la muchie la infinit de la buză până la renaştere, paradisul găsit gusturi şi gesturi, reflexii de parchet lustruit sub tavanul de tren şlefuit stăm între perne şi ne hlizim e ca şi cum am fi descoperit siropul de tuse sau şireturile de corset după o seară de balet Expres Orient.

Secretul Pandorei Am să îŃi spun secretul Pandorei lasă cutia deschisă să iasă gândurile din ea ai să mă găseşti trântit pe elipse centrifuge căutând sub scripeŃi ascensorul cardiac împing heirup îndrăzneala la marginea galaxiei tu bântuind un oraş fără nume, te vedeam prin cârciumi despuiata de frici pictai cu un pai în gură ca un om fără o ureche erai conŃinuta de arta de a da din tine precarul simbolic, abstractul de Siena veneau poeŃi să îi înveŃi scolastica 11 femeile îŃi adorau cerceii mă spălam cu creolină ca să te văd mai bine şi tu zâmbeai tuturor cu o Ńigară în gură din care picura scrumul zilelor mele.

măști de mimează ridurile de pe frunte

Penelope Penelope publica anunŃuri matrimoniale de 10 ani soŃul lipsind căpătase o teribilă mâncărime ventrală un fel de obligo în serile astrale o explicită lipsa de calciu dental că doar folosea limba statuilor de teracotă, le desprăfuia în patul conjugal de ploşniŃele grase ale despărŃirilor lumea părea un ulei ce se prelinge pe statuile pleşuve de la marginea lacului şi ea raŃiona platonic în timp ce făcea piruete axial însăilate pe litera I Iluzie Iubire ÎnlănŃuire şi-n coşul împletit de pai punea cu grijă flori de maI turnă vin în cupele de ceaI Io Iocasta Iola sclavele purtau aurite cănI scribii căutau un alt final Exact spuse Penelope m-am plictisit aici aici şi dincolo de Ithaca 12 toŃi sunt la fel nu mai e timp de revelaŃii sublime şi nici literele nu mai sunt subtile, cum au fost în copilăria noastră.

Dedalus Eram doi îndrăgostiŃi la cină aprindeam lumânări aromate ca să ne ascundem gesturile. Atingeam cerul.

Emoțiile și funcțiile lor

Şi câinele nostru botezat Dedalus. Pe plaja de sub far săream peste muze aduse de valuri aruncam cu scoici în marea care înjumătăŃea soarele în zadar încerca Dedalus să tragă înecaŃii la mal se încurca în ancorele de fier înfipte în tâmpla noastră efemeră Undeva Icarus se tăvălea în nisip încâlcit în smoala lipită de aripi prevestea naufragiul care va urma între noi zburau păsări transparente într-o metafizică a tuturor tăcerilor.

DespărŃire Am să te însoŃesc cu gândul în 3 trăsuri în 5 trenuri şi 7 corăbii mari cât un Titanic căpitanul cu chipiu se uită lung după tine cineva îŃi spune la telefon : " încă nu m-am trezit zac rispit cu ceaiul verde, măști de mimează ridurile de pe frunte aştept să te aud cu glas domol să îŃi spun că îmi lipseşti 16 te caut în pahar.

Cum să auzi vântul Omagiu lui Octavio Paz Ascultă-mă aşa cum asculŃi vântul ascunde-te în ceaŃă ascultă-mă chiar fără să mă auzi ochii tăi să fie deschişi înăuntru cu simŃurile treze chiar şi când dormi să visezi susur de silabe băncile să fie luate pe sus de gălbuiul frunzelor toamnei noastre pliat în buzunar să ai un bilet de loterie necâştigător, păstrat înrămat e norocul nostru tu spui aluneci pe asfaltul lucios paşii te duc într-o grădină asculŃi răguşite serenade te laşi luată de vise care respiră adormi cu o carte în mână degetele tale îmi umezesc fruntea şi eu îŃi zic: Ascultă-mă aşa cum asculŃi vântul ascultă cuvintele mele fără valoare ascultă cum te caut în camera paralelă pictează-mă cu adjective moi şi anii noştri trec 20 şi scara timpului se îngustează grădina noastră e din ce în ce mai ofilită lumina e mai palidă în zori e umbra ta care acoperă această pagină.

Viterbi În faŃa piramidelor am tăcut urcam pieziş cu faraonul de mână letargia ghemuită în genunchii de sclav purtam femei pe umeri şi colivii cu alte întâmplări din urmă ne zâmbea un diavol orange rectangular, satanic, depilat muşcând din merele cu gust de puf şi ceară pe care le ascundeam sub fuste goi cum eram pe dinăuntru goi şi plini de empatie pentru gradul "n" de libertate risipită Viterbi, scria pe sandalele tale noi eşti femeie, zicea prietena tatălui tău într-o scrisoare anonimă nu ai trup de melc, declara profesorul de desen ştergându-şi ochelarii plini de nisipuri mişcătoare iar tu desenai hieroglifice minciuni regretul imens de a pierde din ochi profilul unui scarabeu enorm enorm şi fără dinŃi exact ca mine nobil Nudul Nud Nudul.

Share on Facebook Share on Twitter Mesonitele sunt fibre fine utilizate în cosmetologie pentru a strânge pielea feței. Faceliftul feței mesonitei nu este limitat în vârstă și poate fi aplicat atât de femei, cât și de bărbați. În cosmetologia moderna pentru facelift se folosesc mezoniti polzodicanon acoperiți cu acid poliglicolic, utilizați pe scară largă în chirurgie pentru suturi. Tehnologia de întinerire a mezonitelor Mesonitele liniare sunt folosite pentru a elimina ridurile fine dupa 35 de ani, iar mezonitele spirale sunt folosite pentru facelift dupa 40 de ani.

Suhaid Suhaid, sopteam în seara de tăvălire esenŃa visului stă în trezire după cum lucrurile ne dau prilejul de a ne pierde tot aşa oniricul se aranjează în urma noastra ca o dâră de lapte în urma vacii, intelectual de stânga 26 ca o sinteză a ce suntem în clipele absenŃei de la apelul demografic.

E o seară de ritual pagan declarativ.

Diagonalul acut Hai să plutim peste un ocean de vorbe hai să împărŃim curtea cu un gard de sticlă aş vrea să te văd la ore mici când bei limonadă cu ochii închişi apoi dansezi cu piruete pe vârfuri aurii, răsăritul eu am să fumez havane vechi şi am să scriu despre neantul suplu acolo mă simt bine, între cuvinte şi pauze de respirat 27 îmi decupez mirarea, îŃi ofer peste gard o frunză de narcisă la mine e secetă şi diagonal acut nici vapoarele nu mai trec prin mansardă aştept cuminte pacea.

Lacrimosa sonoră nevoia de a inventa Lacrimosa preciosa serum delirum pe furnir camila conturnată în acustic miel în boarea serilor de cox prin fiorul scris pe pergamentul dox cu policarul încordat cât praştia de golire goală te sun vocal, eşti un shofar cu dalbă voală nacela submarină ce trece prin ecluze gorneam pe lustruite strânse buze bistrouri galbene de bere cântam flămânzi, cădeau din ceruri pere.

măști de mimează ridurile de pe frunte

Paturi Suprapuse Ai dracului ŃânŃarii, bâzâiau prin negură era umed şi sufeream de lingoarea lor lipicioasă existau ca să îmi sugă vlaga la orizont o trompă de metal umplea cu aer conserve era război, căutam Ńigări în buzunarele morŃilor Soldatul săpa morminte şi scuipa veninul puştilor în palme aveam o ură necontrolabilă pe vecin, punea patefonul german la maximum nevastă-sa îmbrăca blănuri de sconc eram alergici unul la altul ne storceam abcesele în văzul leprozeriei comunale apoi adormeam cătrăniŃi în paturi suprapuse, de cazarmă 28 suflarea muribundă bate şi azi prin case niciunde nu găsim oasele torturate eroii au rămas personaje desenate cu peniŃa uitării pe degete cerneala roşie usucă gustul de ceaŃă şi abandon.

Avigdor Arikha- Retrospectiva măști de mimează ridurile de pe frunte Valiza Vuitton zace închisă Louis Versace expus pe strada Vaugirard Parisul vagabond, cafeneaua dintr-un vis gurmand vezi?

Tipuri de tipuri de piele

Mă văd în oglindă şi nu mor Hai să ne despicăm în 24 caut sufletul şi nu-l găsesc rotiŃa cu arc ce bate sub tâmpla eului meu divizat osul tiroid cu mosorul stricat, ruşinos şi timid lipseşte. Dans cu Shazam Shazam, dansul Shazam, dorul parchetului declinat pârgul fructelor exfoliate sensul curb, mirosul de vanilie vandalismul privirilor pasionate în grădinile cu pruni, 31 japoneze prune ascunse sub ramuri fructele dorinŃei, paşi de la dreapta la stânga ca o broderie desenată cu vârful degetelor de la picioare şi muzica.

În plus, Botox este utilizat în tratamentul paraliziei, incontinenței, strabismului, sclerozei multiple, pentru a atenua durerea cronică din spate și din gât. Principalele erori de introducere: Dizolvarea necorespunzătoare a medicamentului. Ca urmare, efectul dorit nu poate să apară din cauza concentrației scăzute sau a mușchilor prea blocați de o supradoză.

Serafium Pe sub poduri de fontă neagră curg formele conştiinŃei ridurile din frunte stau deschise respirând ceaŃa bătăliei pe lângă mine oameni ŃintuiŃi de serafimi îşi continuă micile preocupări pilitul unghiilor netezitul cravatelor cu nod din ce în ce mai strânsă de gât, libertatea ura vremurilor ni se prelinge pe degete priveşte-Ńi în jur duşmanii cuŃitele nopŃii taie inimi în formă de ghiară se serveşte cina, mestecate otrăvuri citite în ziare, aduse de curieri în cupe de şampanie cu urme desfrânate de ruj 32 scuturăm pulberea învingerii de sub gene cineva prevestea căderea cetăŃii instaurarea păcii ne lipeam de el îi sărutam hainele rupte îi adoram ochii şi glasul era atât de perfect în neputinŃa sa de a trăi că folosea megafonul ca să repete la infinit: "într-o luptă primul ucis este adevărul.

Oraşul meu ca un pistol Mă întreb de ce oraşul meu are forma unui pistol iar apele ce vin din larg aduc păpuşi înecate de ce nu avem un circ cu balene submersate cu pitici zburători, cu balerine încercate de marinari, de saltimbanci ăl fluture ce caută-n pătratul squar fetiŃele ce gardul sar sunt ale mele oare?

măști de mimează ridurile de pe frunte

Alta la care visezi. Şi totul e mut şi mort copilul lor cu fular însângerat cu masca lui de oxigen a dispărut în talazurile albastre îngeri care urcă, îngeri care coboară, du-te vino celest nimic nu poate cuprinde durerea Două trupuri, din nou împreună, până dimineaŃa nici Dumnezeu nu-i desparte.

Matematica dorinŃelor De mult nu ne-am mai tăvalit prin nevoia de a ne atinge, uite întind mâna şi tu dispari te prind de un picior rămân cu o sandală ruptă te iau de şold, se destramă ca un fuior albastru 37 îmi zici.

măști de mimează ridurile de pe frunte

RAM şi el ecoul: probabil că nu ExecuŃie Mă trec sudorile tobele bat a requiem pe scenă republica e toată paiete şi rânjet cal de Camargue, mi se spune, treci dincolo e o potecă de celofan între noi o schiŃă în peniŃă cu dublu sens o duală simpatie între panică şi delir cartonul e un material ecologic pantalonii mei, o întâmplare patetică scrisul, o povară impenetrabilă pe afară trec fetiŃe cu ghiozdane şi cartilagii dilatate cultural viitoare neveste, cuplate celular, biosferic bisect sonorul virtual, misterul decupat în asfaltul clipei îmi dă de furcă nu mai e iarna vă zic.

FAUNA Ca o pasăre Hipotropică mă dezbrac de pene şi orgolii am ajuns la schelet şi continui să-l puric veterinarul ne prezintă radiografii inerent false, nimeni nu are timp de zbor latent, ne întoarcem acasă în cuşti mari ferecate.

măști de mimează ridurile de pe frunte

Măști de mimează ridurile de pe frunte OCULTE Ascult la radio cum te mişti ca o trestie în delta cu pescari arunci plasa, un peşte albastru îŃi irizează ultaviolet retina, în spaŃiul Hyeronimus doar hypocampi şi roci în splina zilelor supranaturale, suprafecunde, desfătari urbane, de mult. Cultură, pilde, aforisme, muzeu, bibliotecă de cartier, universitate la seral lecŃii de croşetat, de yoga, de tenis, cosmeticiană, manichiură, cizmar, chiropractor, ginecolog, epilogist, estetician, haute couture, bois de boulogne, lecturi zen, diete, şuete, dragule zici eşti bătrân.

  • Trai anti-imbatranire
  • Cauze, tratamente şi prevenirea porilor dilatati 30 iunie Subiecte relaționate: Bruno Vassari Tenul cu pori dilatati sau măriţi este o problema estetică de cele mai multe ori.

QED 40 Oximoron Să nu venim cu gânduri inflexibile În provinciile iubirilor măști de mimează ridurile de pe frunte La porŃile deschise Să abandonăm cleştii şi scoabele Să ne întoarcem senini la petrecerile petrecute La gloria şi bâlbâiala îndrăgostirii Încă o toamnă aurită se scurge de pe săbii Dărâmi încă un castel vizual Construit din imaginaŃie bizară Poetul toarnă apă de roze În canalizările mentale Prost drenate InvitaŃie barocă Ingrid, în camera ta miroase a placentă un crab urcă igrasia dinspre sud căldări cu vânt se revarsă din ceruri mâna ta mângâie pomii mei în floare mustul care l-am băut e un fluviu de sânge stâlpi înalŃi Ńin bolta peste noi tu vrei să porŃi în braŃe norii cu gesturi largi de pasăre ovală albul.

Mâncătorii de Păsări În avion se serveau păsări prăjite jumulite în timpul zborului picant, înecate de verbul a trăi aveau plămânii plini de viraje nesăbuite privirea tristă a corăbiilor de lungă plecare în urma lor destrămate cuiburile, panici existenŃialiste gustul cinei se îmbină pe umbra de cărbune ca o pânza de Cimabue într-o galerie pustie ciorapii tăi îmi arată cerul zâmbesc despărŃirea noastră cu gura deschisă de multe ori îmi cercetez mânia nu mai ştiu să mângâi orizontul stau lângă un telefon care nu sună golesc încă o sticlă de vin prin care trece orizontul ca o eclipsă de mult anunŃată mestec şi înghit la desert bilete din cutia cu invitaŃii la bal meniul greu de după războiul dintre sexe la pian se cântă jazz, tu plângi am rămas iar absent clipesc cu ochii plini de pene schiŃez un zbor înalt pe tivul bluzei tale spre depărtări nebănuite.

Canope Canope zilele mele sunt numărate aş vrea să te pictez pe tâmple să te am legată de mine cu odgon de ancoră să nu putem respira decât din aceiaşi scoică să mâncăm cu un singur dinte expresionismul târziu mama zic, mamă, uite femeia vieŃii mele un metronom ce bate pentru mine scherzo tată.

măști de mimează ridurile de pe frunte

Trei momente lichide Am văzut două pietre afundate una într-alta veneau apele şi le înecau marea le atingea dublând nefericirea pietrelor ce se scufundau ai râs, îmi amintesc de transpiraŃia mea lipicioasă 44 m-ai mirosit ca un peşte ce scoate capul din ape adulmeci soarele înŃelegându-i rostul.

Secolul XXV Jocul începe cu un geamăt ne-am scos pantofii cu un gest arăbesc ca să pătrundem în moschee te căutam sub icoane, o măști de mimează ridurile de pe frunte răsucită pe cal apoi presărăm tămâie şi iască, clorofilă şi fum 46 pe treptele ce veneau înapoi.