Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii, Revista POESIS, nr. 10-11-12, 2015


Moldovan Nr. Petrehuș foto Ioan I. Moldovan pe fundal - G. Pop, Cassian M. Să fi fost altădată - cum mi-a ghicit bătrîna doamna Lenor păzitor de capre în insula Patmos pe vremea cînd zeii curgeau ca planoarele ca porumbeii în Piața San Marc iar Homer nu apăruse încă în lume? Să fi fost într-o altă viață păstorul cel tînăr păzitor de capre în insula Patmos?

Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii

Dacă nu de unde în atîtea flendurite duminici viziunea muntelui stîncos cu ierburi și mărăcinișuri uscate în soarele arzător și mirosul de lapte fiert din fața colibei și stînca roșie cu umbra aruncată peste foșnetul mării? Dacă nu de ce acum după atîtea căderi în abis scena filmică a tînărului păstor de capre alergînd spre stînca roșie și zgomotul săgeții intrate în carne și privirea neomenească a tînărului îmbrobonat de mireasma morții?

Dacă nu de ce din cînd în cînd această durere ascuțită sub omoplatul stîng și de ce de-atîta timp tratatul meu despre barbarie și sacralitate stagnează de fiecare dată la greci?

Preț și data lansării

Venea Moartea cerea tinereții iertare și trecea mai departe moartea de culoarea străzii Max Jacob moartea ca o seară subțire perfectă ca rîsul femeii iubite. Chiar și aceste rînduri tîrzii și amestecate cu roua unei dimineți de septembrie mi se par o goană după libertatea pe care ți-o dă singurătatea în fața căreia și nefericirea-i o scuză. Dar după cum se Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii degeaba Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii pe Afrodita să răsară din mare în dimineața clătinată de valuri ușoare și în zadar aștept să aterizeze pe plajă un Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii oricît de rebegit cu care-aș schimba o vorbă despre reumatismele lumii în una din cele douăzeci și șase de limbi vorbite aici.

Niciodată Elada nu mi-a fost mai aproape: o livadă de măslini un catîr o stîncă dafinul visător sau chiparosul semeț ca frunțile vechilor regi. Dar degeaba mă holbez să-1 văd pe Dedal construind labirintul pe Icar cu aripile-i de ceară și degeaba privirile ațintite spre Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii Olimp nimic nu se poate zări decît o livadă de măslini un catîr o stîncă dafinul visător sau chiparosul semeț ca frunțile vechilor regi.

Captive Poezia filosofilor: 1. Deruta cred că porneşte de la miză: un debutant doreşte cu obstinaţie să de-vină poet. Profesor de logică şi filozofie la univ. Traduceri din Platon, Frege, Von Wright.

E ugeniu Nistor profesor de filosofieidentifică prin poezie un mod de-a trăi, panteist, o religie a regresiunii în natură.

 • Beneficiile Uleiului din Sâmburi de Caise Uleiul de Sâmburi de Caise Având consistența ușoară, este bogat în antioxidanți naturali, ce luptă împotriva radicalilor liberi precum și în vitaminele C, B1, B2, B6, B17 și E, cu efect regenerant și revitalizant pentru piele.
 • Harta site-ului / CECCAR Business Magazine
 • Analize - Pagina din - impactbuzoian.ro
 • Înșelătorie anti-îmbătrânire a moștenirii elvețiene
 • Calaméo - Revista POESIS, nr. ,
 • El a fost numit Dom Perignon în onoarea lui Pierre Perignon un călugăr benedictin care ar fi fost descoperitorul, modul de a crea 1 vinuri spumante.
 • Pentru că după Orbitor, unde te foloseşti de foarte multe aspecte din viaţa ta, a venit Sole- noid, care a arătat o altă faţă a realităţii şi ficţi- unilor tale.
 • designeri de modă Franța Archives - impactbuzoian.ro

Ucenicind şi lucrând la efigia lui L. Blaga, filosoful căruia ia dedicat o serie de cărţi începând cu teza de la Facultatea de filozofie din Bucureşti intitulată Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui L. Despre volumele publicate de autor au scris, prin vreme, Alex Ştefănescu, Al. Dicţiunea rimată cu rare excepţii de vers liber a lui E.

Astfel că poezia lui E. Glosă la râul eminescian. Are dreptate Al. Visul şi purificarea. Blaga, M. Emiescu, I. Creangă, G. Coşbuc precum credincioşii în bisericile satelor. În schimb, când se lasă biruit doar de uimirea copilăriei poemele lui E. Nistor vezi şi cuvintele lui N. Poezia de peisaje suave trasată cu o linie - filtru în care se strâng toate nodurile energetice ale spațiului mioritic a lui E.

Nistor nu e atât viziune şi meditaţie existenţială a unui profesor de filosofie cât reverie a unui profesor de copilărie pe colinele transilvane.

BanatulMontanNr impactbuzoian.ro - Revista Banatul Montan

De fapt, comunică nimicul. Ea e locul în care nu se întâmplă nimic; e abisul, locul în care se întâmplă nimicul. El şi ea plutesc imponderabili şi incompatibili în neantul clipei, asemenea perechii din tablourile lui Chagall.

Personaje fără trăsături, lume fără însuşiri, acţiune fără verb, golită de sens ca în farsa tragică. Lucrurile nu se leagă, ci se dezleagă într-o tensiune a absurdului, într-un necurmat joc entropic.

Hochgeladen von

Totul e posibil şi imposibil în perimetrul acestui discurs rece a cărui mare satisfacţie pare a fi dezintegrarea. Ștefănescu îi înfiera poezia care încerca să introducă masiv oralitatea, ca procedeu de înnoire a limbajului poetic. Cred că între timp Ionel Ciupureanu şi-a câştigat un statut de poet original şi boem tocmai identificându-şi cu încăpăţânare condiţia în rândurile confraţilor, chiar dacă nu a renunţat la desolemnizarea limbajului şi la atitudinea sa de băiat de cartier.

Afost asimilat minimalismului şi mizerabilismului care irumpe în paginile ultimei generaţii. Ciupureanu și Petru M. Vocalize în re minor, Junimea, se constituie într-o invitație la o dezbatere asupra unei teme de deosebită actualitate. De-a lungul a o sută patruzeci și șapte secvențe narative prozatorul arădean dezvăluie implicațiile absurde ale funcției separatoare a hotarelor în viața unor personaje și comunități umane de o diversitate impresionantă.

Numărul acestora, arbitrar ales, arată că li s-ar mai putea adăuga și altele similare, mai cu seamă că șirul lor se întinde dincolo de un prezent relativizat printr-o perspectivă mai degrabă arheologică decât istorică, în care datările sunt incerte, coincidențele cu totul surprinzătoare, iar proiecțiile derutante, ori când apar primele riduri mimice viziune istorică întregită și amendată de ficțiune.

Ironia cu care autorul dezvăluie absurdul a numeroase situații plasează volumul în discuție în zona distopiei moderne, urmărind relativizarea și anularea valorii separatoare și prea puțin protectoare a hotarelor istorice, de cele mai multe ori artificial stabilite, dar ingenios acoperite de decizii politice emanate și întreținute de structuri de putere, Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii oficial recunoscute, fie obscure și conspirative.

Se constituie astfel o dependență a istoriei de politică, relație cu totul dăunătoare unor dimensiuni legitime ale vieții.

Când va apărea iPad mini 5? Abonați-vă la știri

Acum câteva decenii politologul american C. Wright Mills afirma că istoria este politica trecutului, iar politica este istoria prezentului. Deși istoria nu poate fi redusă doar la domeniul politicului, trebuie să admitem că, pe o arie cuprinzătoare, cele două dimensiuni ale vieții interferează. Mai important este că, datorită agresivității politicii, zona lor de interferență se plasează în realitatea actuală, punându-și apăsat amprenta pe destinele indivizilor și, mai ales, ale comunităților.

Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii

Hotarele istorice devine astfel și o scriere politică. Distopia politicului Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii care autorul o înfăptuiește aspect cu aspect, cu o consecvență neabătută, ar putea avea ca finalitate anularea hotarelor istorice, ceea ce ar însemna o lume mai puțin diferențiată politic, întemeiată pe stabilitatea geografică a hotarelor, și pe firescul existenței umane.

Dar o astfel de imagine prezintă riscul înscrierii în domeniul utopiei, rezultat în totală contradicție cu viziunea distopică a prozatorului. Revenirea asupra acordului Schengen solicitată recent de unele guverne și, cu deosebire, gardurile construite recent la granițele multor state europene vor exclude ca utopice, pentru vreme anti aging fairfax va, orice proiecte de modificare a hotarelor istoric stabilite și chiar de permisivitate a lor.

Schimbarea hotarelor și, cu deosebire, renunțarea la acestea alertează nu numai lumea politică, ci și comunități și societăți întregi, pe lângă persoane de diverse preocupări, afectate decisiv de absurdul unor măsuri arbitrare.

În acest context pledoaria prozatorului arădean pentru eliminarea hotarelor are de întâmpinat rezistențe puternice. Pe de altă parte situația utopiei în actualitate ridurile verticale cum se elimina este dintre cele mai promițătoare. Poesis 15 serva că, în urma experienței nefaste a societăților totalitare, neîncrederea în utopie s-a accentuat considerabil, ceea ce o plasează în zona modalităților literare inactuale.

Există însă și destule cărți pline de idei acceptabile și adecvate actualității imediate apariției lor, care nu au avut nici un impact asupra realității. Recunoașterea tardivă a valorii acestora, uneori la distanță de veacuri, le plasează într-o condiție nu prea îndepărtată de utopie.

Habent sua fata libelli Există însă un context cultural, social și istoric, dar și un context al scriitorului. Ca urmare nu avem motive să ignorăm cartea lui Gheorghe Schwarz, tocmai pentru că exprimă un punct de vedere diferit de opinia politică actuală.

Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii

Iar dincolo de mesajul ei, preponderent distopic, și discursul literar, ironic și parodic, se arată de la început provocator și atrăgător. Obiectivul detrucției ironice nu îl constituie anularea hotarelor istorice ca atare, ci amendarea severă a funcției separatoare a acestora, instalată și întreținută de puterea politică ce confiscă și își subordonează pentru aceasta istoria.

Anul 35 Revista Hyperion Botosani NR 1 2 3 - | PDF

Reduse la o funcție separatoare hotarele istorice, mai degrabă politice, își pierd orice valoare protectoare, securizantă pentru ființă. Dusă la absurd funcția lor separatoare produce o adevărată schizofrenie a ființei, proces pe care autorul l-a mai dezvăluit în proza scurtă din volumul Paranoia Schwartz, Atlas Clussium,dar și în alte povestiri și romane din vasta sa operă, ca și în studiile de psihologie comportamentală, individuală și socială.

 • O configurație standard folosește aproximativ 8 GB până la 11 GB spațiu inclusiv aplicațiile iOS și aplicațiile preinstalate în funcție de model și setări.
 • Cele mai bune seruri anti-îmbătrânire pentru 30 de ani
 • Спросил .
 • После драки Тиассо и Линкольны подобрали избитых, а окровавленные тела погрузили в большую повозку с тремя колесами.

Este suficient să ilustrăm ideea prin secvențe pecum O logodnă de optzeci de ani, sau Interpretarea juridică a lui Ö. Dramaturgul și prozatorul elvețian Friedrich Dürrenmatt a constatat că în timpurile noastre tragedia s-a extins la proporțiile unor popoare întregi; prin urmare nu mai e de mirare că absurditatea și consecințele ei au dobândit aceleași proporții. Se pare că prozatorul arădean a avut în vedere amplificarea absurdității prin trecerea de la individual la comunitar când a cuprins în volum o parte a cazurilor separate sub titlul Preliminarii, după care, în a doua parte intitulată Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii — o istorie exemplară în plină și maiestuoasă desfășurarea dezvoltat fenomenul la proporțiile unui popor întreg.

Alcătuite din 14 povestiri Preliminariile redau întâmplări petrecute în timpuri și locuri diferite, cu personaje diverse, în care rolul esențial în configurarea intrigii îl deține hotarul, a cărui funcție separatoare se reflectă în dramele personajelor, ajunse în imposibilitate de a vizita rudele apropiate, de a nu permite întâlnirile indrăgostiților, de a folosi uneltele rămase în atelierul acum separat de casa proprie, de a fi considerat de șapte ori trădător numai pentru apropierea neintenționată de gardul monumental, pe de o parte, și de alte șapte ori pe de alta șamd.

Acestea li se întâmplă oamenilor comuni, obișnuiți, care urmează cursul firesc al vieții, în timp ce Delegația oficială a trecut fără probleme prin punctul de frontieră, cum se intitulează una dintre secvențele narative ale preliminariilor.

Argumentele urmează stereotipia timpurilor recente, relatarea apelează la clișeele limbajului de lemn ilustrând obediența la ideologia cunoscută, nu și revolta față de aceasta.

Albert Camus a demonstrat că revolta este principala armă în lupta cu absurdul. Deseori relatarea parodică a întâmplărilor dă impresia de pastișare a unor secvențe nu numai din presa vremurilor consumate, ci și din cea actuală. Se întâmplă astfel și datorită condiției istoricului, ipostază a scribului care relatează în limitele cenzurii impuse de putere, dar și de propria conștiință. Se găsește astfel un prilej de a Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii față în față modurile de a face și de a scrie istoria, între Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii există de numeroase ori discordanțe duse până la contradicție.

Scrierea istoriei dezvăluie și ascunde totodată aspecte greu accesibile, care necesită complinirea contextuală. Chiar dacă nu la nivelul personajului, unde cum observă profesorul Ioan Holban, personajul inventat se suprapune peste cel studiat, o relaționare similară între realitate și ficțiune, între imagine și semnificație se instituie și în cartea lui Gheorghe Schwartz.

S-a observat de altfel că, subordonat politicului, istoricul se aseamănă cu Etan ben Hosaia, scribul din romanul Relatare despre Regele David al lui Ștefan Heym. Similitudinile se explică prin contextul istoric și politic și prin aria culturală constituită în Mitteleuropa, la care Banatul nostru se asociază.

În secvențele preliminare autorul pare că își adună resursele din observația realistă și reflecția auctorială, imprimând ficțiunii literare iluzia realității. Totodată realități documentareși existențiale concrete sunt supuse relativizării și apropierii de condiția ficțiunii.

Realitate și ficțiune se complinesc într-un discurs literar postmodern, nu neapărat programatic.

Mai mult, pentru istoriograful posturilor fi losofi ce — colective sau individuale — apartenentede arealul carpato-dunăreano-pontic pe cel mai larg arc de timp, referirea devine stringentă: însăşi măsura spiritualităţii get-dacice o exprimă prin excelenţă, pe fi rul mileniilor, o anumită disponibilitate metafi zică a acestui neam străvechi, cu mentalul şi modul său de a fi în lume. Ultimul din şirul tratatelor de istorie a fi losofi ei româneşti forma lui revăzută şi adăugită, apărută în conţine, logiceşte, şi cea mai amplă analiză în materie a spiritualităţii geto-dacice ca Weltanschauung alias fi losofi e.

Tonalitățile acesteia sunt mai potrivite pentru condiția reală a omului comun, dar și pentru receptarea adecvată a mesajului, evitând grandilocvența declarativă, monumentalitatea maiestuoasă, infailibiltatea deciziilor summiturilor marilor puteri politice, grandoarea proiectelor și acțiunilor statale. Asemenea manifestări în care lumea contemporană abundă, conducând însă rareori la soluții realiste și eficiente sunt supuse ironiei auctoriale care le demască absurditatea.

Același Richard Rorty observa că răzbunarea cea mai cruntă la adresa unui personaj sau fenomen constă în redescrierea ironică a acestuia. Autorul plasează la începutul cărții, o Justificare, formulă de text care înlocuiește tradiționala prefață sau introducere, procedeu care avertizează asupra condiției discursului; acesta se produce sub forma de exerciții la o temă dată : invenția omenească — hotarele.

Elaborat pe zile, discursul dobândește o structură secvențială. De aici decurge și diversitatea situațiilor și pertinența lor: Crema anti-imbatranire venile că nimeni nu Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii genial în fiecare zi!

Strategia de discurs nu este nouă. Autorul a folosit-o și în numeroase scrieri anterioare, numărându-se printre cei care au impus-o în literatura actuală, proza scurtă reprezentând o orientare programatică a postmodernismului.

El însuși a performat-o în numeroasele volume ale proiectului de dimensiuni impresionante, Cei o sută, rea-lizat printr-un efort singular în literatura noastră actuală.

Dar Justificarea poate fi citită și ca o cheie a întregii lucrări; termenul, luat din limbajul științific, juridic în speță, avertizează că lucrarea e ceva mai dificil s-o numim roman, în accepția tradițională a termenului, fără a face necesare amendamente de estetică postmodernă va integra și discursul științific, cu valoare argumentativă, chiar și pe cel științifico-fantastic, cu valoare proiectivă, dar și discursul politic și patriotic, precum și disertații de psihologie individuală și, cu deosebire, socială.

Prozator experimentat, care operează ingenios cu o diversitate cuprinzătoare de forme de discurs, Gheorghe Schwartz recurge și la resursele romanului polițist, în prezent transferate ziaristicii de investigație, instrument modern de proliferare necritică a informației și de manipulare a opiniei, aservit conștient sau inconștient structurilor de putere oficială sau conspirativă. Mai cu seamă această structurare a discursului deservește adecvat secvențele conspirative ale volumului.

Declarația săptămânii

Nu degeaba Jean Baudrillard a observat că avem din ce în ce mai multă informație și din ce în ce mai puțină semnificație. Aserțiunea este valabilă și pentru jurnalismul de investigație. Coerența secvențelor și a formelor de discurs atât de diversificate se realizează printr-o strategie auctorială ingenioasă. Evocat în aproape fiecare secvență narativă acesta își dezvăluie natura de obstacol în calea realizării unor aspirații firești ale omului comun, condiție a majoriății personajelor lui Schwartz.

Gardul devine un simbol al separarării, al limitării, al obstrucționării unor aspirații legitime ale ființei. Întreținând conflicte de natură și de proporții extrem de diverse, în aproape toate domeniile vieții științifice, economice, etnice, religioase, financiare, sportive, artistice, personale, familiare, toate afectate de imixtiunea agresivă a politiculuigardul este un element esențial în structurarea epică a secvențelor narative dar și în ordinea semnificantă a acestora.

Dokumentinformationen

Prezent și prezentat în formulă invariabilă în aproape toate secvențele, gardul reflectă imuabilitatea limitelor dincolo de diversitatea situațiilor.

Paul Ricoeur observa că repetiția intensifică semnificația; în acest caz se ajunge la dimensiunile absurdului. Ideea fundamentală a cărții se dovedește a fi demascarea absurdității la care a 16 Poesis ajuns în prezent funcția separatoare a hotarelor. Viziunea ironică recurge la parodierea formelor de discurs, procedeu ce pune în lumină cuprinzătoarea cultură a autorului, dar mai cu seamă funcționalitatea ridicată a procedeului.

Autorul respectă particularitățile fiecărui fel de discurs parodiat accentuând sau suprimând distanța între premise și concluzii, ordonând gradat argumente inadecvate sau derizorii în funcție de nevoia de discreditare și de derealizare a situațiilor prezentate.

Parodierea discursurilor se sprijină și pe inventivitatea lingvistică remarcabilă, vizibilă în numele personajelor, al localităților, al instituțiilor și organizațiilor, în abuzul de limbaj abreviat, care întreține confuzia și obscuritatea ideilor, ajungând până la detalii de ordin fonologic. Asemenea procedee sunt cu totul adecvate și deosebit de eficiente pentru a ilustra până unde ajunge separarea intervenită în regatul Vandan, rămas de tristă amintire din motivul că nordul și sudul acestuia se deosebeau prin producția de boia de ardei iute față de producția de ardei dulce.

După refuzul unui triumvirat părțile s-au constituit mai întâi în Republica Vandana de Nord și Republica Vandană de Sud, devenite pe parcursul istoric Republica Umanistă Vandana și Republica Democrată Vandana pentru a se deosebi mai mult decât geografic. Strategia de discurs adoptată în preliminarii se performează în partea cea mai amplă și mai substanțială a cărții, intitulată Vandana — o istorie exemplară în plină și maiestuoasă desfășurareîn care secvențele narative se distribuie de cele mai multe ori în perechi, întreținând permanent o disjuncție tranșantă în interpetarea și calificarea acelorași situații.

Nici însemnele emblematice ale identității comunitare nu pot fi aceleași: cele două țări surori au date de întemeiere, imnuri și denumiri diferite: populația uneia este vandană, a celeilalte este vündünă, numai din dorința de a se diferenția, temeiul căreia se dovedește a fi de un ridicol total absurd; diferența dintre boiaua de ardei iute și boiaua de Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii dulce.

Orice încercare de a apropia punctele de vedere se lovește de rezistența gardului de sârmă electrificată Părțile în conflict se întrec în arta discreditării argumentelor părții adverse ajungându-se la o parazitare a documentelor de indubitabilă autoritate.

Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii

Până și părintelui istoriei, Herodot din Halicarnas, Rubik Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii împotriva îmbătrânirii se creează o pereche parazită, un total dubios Herodot din Creta. Astfel de falsificări științifice și istorice, aservite unor ideologii menite să acopere resorturile reale ale dezbinării, sunt răsplătite cu distincții și premii academice, ilustrând convertirea politică a științei și a conștiinței.

Când convertirea adevărului documentar nu este posibilă se recurge, ca în actualitatea noastră, la Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii persoanei autorului, fie acesta o autoritate recunoscută sau o invenție arbitrară.

Alinierea obedientă la politica dictată de marile puteri ale momentului, anti aging san jose executarea deciziilor acestora este încredințată celei mai mici dintre marile puteri, duce și la inventarea unor entități inexistente în nici una dintre republici, cum este cazul ridicol al bisericii sumerane care deservește un cult inexistent, inventat.

Procedeul cel mai eficient al strategiei auctoriale se constituie în primul rând la nivelul poieticii operei, a compoziției acesteia. Secvențele narative se dispun în oglindă, procedeu inspirat din programele informatice al căror limbaj a luat locul jurnalului personal, al atelierului de creație al autorului, anulându-l, așa cum a procedat și cu genul epistolar.

Acest mod de dispunere secvențială tinde spre simultaneitatea prezentării situațiilor și înlesnește perceperea demersului ironic. Unele secvențe au aproape același titlu, diferența minimală constituind-o numele unor Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii sau localități.

Mai dificile rămân situațiile în care diferențierea este imposibilă, așa cum este Revoluția revolta din 11 martie, eveniment prin care s-au creat cele două state.

Data fiind aceeași, evenimentul este relatat în variante populare și oficiale care diferă până la totală contradicție, amenințând cu un conflict iminent. Și mai dificil de diferențiat este cazul eminențelor produse de cele două comunități, personalitatea acestora fiind unică. Nici una din părți nu poate renunța la gloria de campion mondialfie și la cubul Rubik, ca să nu mai amintim mult râvnitul Premiu Nobel; elogierea și aproprierea acestora se desfășoară în campanii de discursuri care ajung la aceeași concluzie dar cu argumente diferite.

Fiecare dintre părți este astfel de aceeași părere contrarie. Viziunea distopică a lui Gheorghe Schwartz este concretizată printr-o lucrare Rubik elvețian împotriva îmbătrânirii modernitate remarcabilă, de o ironie necruțătoare, și cu o strategie de discurs în care se detașează arta parodierii unei cuprinzătoare diversități de tipuri de discurs și poietica dispunerii în oglindă a secvențelor narative.

Atât trebuie, doar atât trebuie să nu-ţi tremure mâna ca nu cumva s-o strângi prea tare şi s-o striveşti, şi-apoi repede s-o pui pe pătrăţelul ceresc la care te-ai gândit înainte.