Suplimentare cu pregnenolonă anti-îmbătrânire mereu tânără, Revel, Chase - Medicamente Miraculoase Rec..pdf


Issued bimonthly since Nr. The journal was founded by the Ministry of Health of the Republic of Moldova in Sincethe Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy has become the co-founder of this journal.

ridurile pleoapelor inferioare

The journal publishes official papers as well as independently submitted scientific articles, editorials, clinical studies and cases, lectures, methodological guides, reviews, brief reports and correspondences.

Revista Curierul medical Este o revistă ştiinţifico-practică acreditată de Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare certificat de înregistrare de Stat nr dindestinată specialiştilor din toate domeniile medicinei şi farmaceuticii. Revista publică comunicări oficiale şi, totodată, sunt editate diverse publicaţii, inclusiv independente: articole ştiinţifice, editoriale, cercetări şi prezentări de cazuri clinice, prelegeri, îndrumări metodice, articole de sinteză, relatări scurte, corespon denţe şi recenzii la monografii, manuale, compendii.

crema anti imbatranire robanda

Address of Editorial OfficeBlvd. Bivol, Gh. Abraş Calcium channel blockers: classification, mechanism of action and indications Blocantele canalelor de calciu: clasificare, mecanism de acţiune şi indicaţii S. Agachi, L. Groppa, L. Rotaru, S. Popa Peculiarity of Raynaud syndrome in patients with systemic sclerosis Particulărităţile sindromului Raynaud la pacienţii cu sclerodermie sistemică L.

Andrieş, E. Berezovscaia, D. Barba, S. Crăciun Immunological research in primary health care practice present and future Cercetările imunologice în practica asistenţei medicale primare actualităţi şi perspective V.

Andronati, L. Grib, A. Izvoreanu, L. Cardaniuc The significance of subliclinical hypothyroidism and its substitutional therapy influence of development of cardiovascular pathology Semnificaţia hipotiroidismului subclinic şi a terapiei de substituţie în dezvoltarea patologiei cardiovasculare I. Arteni, I.

Ţîbîrnă, V. Savin Anti-relapse therapy of multiple duodenal ulcers Terapia antirecidivantă în ulcerele duodenale cu multiple defecte A. Tratamentul bolilor acidodependente: astăzi, în actualitate Ce aduce nou Maastricht-IV? Bacinschi Hepatoprotectors and evidence-based medicine Preparate hepatotrope şi medicina bazată pe dovezi A.

Baroncea, V. Loghin, A. Doroftei, M. Negrean Role of communication in the function of family nurses Rolul comunicării în activitatea asistenţilor medicali de familie J. Battakova, T. Slajneva, Sh. Karjaubaeva, T. Haidariva, M. Darisheva, A. Slajneva, T. Bedicov, S. Galemba, M. Negrean Elaboration and implementation of a project for community health care education Elaborarea şi implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate în comunitate E.

Negrean Model of didactic project for breast health applied in primary care Model de Suplimentare cu pregnenolonă anti-îmbătrânire mereu tânără de educaţie pentru sănătate în cancer mamar, aplicat în sectorul primar I.

Bîstriţchi, T. Holban, A. Bivol, V. Soltan, V. Crudu, L. Balteanu, V. Vilc, R. Ignat, M. Munteanu, L. Nepoliuc Perspectives of training of primary health care workers in tuberculosis control in Moldova Aspecte ale instruirii lucrătorilor din asistenţa medicală primară în controlul tuberculozei în Republica Moldova Gr.

Curocichin, N. Zarbailov, L. Gîţu, L. Bălteanu, I. Puiu, D. Ciurea, M. Mihailovici, A. Neculau The evolution of training in family medicine in the undergraduate education programs Evoluţia instruirii în domeniul medicinii de familie în cadrul programului educaţional universitar Gr.

Bivol, R. Vetrilă, I. Arteni Turner syndrome gonadal dysgenesis a rare disease in the practice of family doctor Sindromul Turner disgenezia gonadală patologie rară în practica medicului Suplimentare cu pregnenolonă anti-îmbătrânire mereu tânără familie N. Bodrug, D. Barba, I. Coşciug, E. Tofan, L. Baraniuc Complex treatment efficacy with ozone therapy for older patients with stable pectoral angina through evaluation of bicycle stress test Eficacitatea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici în asociere cu angor pectoral stabil prin evaluarea probelor cicloergometrice A.

Bologan, I. Bologan, V. Loghin, T. Roabeş, E. Mecineanu The impact of using the medical perinatal card in perinatal care service Eficienţa utilizării carnetului medical perinatal în serviciul de asistenţă perinatală V.

Botnaru, D. Rusu, V. Brocovschii, C. Toma, A. Gavriliuc Community-acquired pneumonia in a practice of general practitioner Pneumonille comunitare în practica medicului de familie R. Bugai Dysfunctions in chronic pancreatitis and to the lipid peroxidation and antioxidant systems, with therapeutic approaches Disfuncţiile în pancreatita cronică şi sistemul de peroxidare lipidică şi antioxidant, cu abordări terapeutice O. Burduniuc, G. Bălan, Iu. Roşcin Aspects of antibiotic resistance strains of Enterobacteriaceae responsible for urinary tract infections Aspecte privind rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Enterobacteriaceae, responsabile de infecţii ale tractului urinar O.

Burduniuc, R. Cojocaru, Iu. Roşcin, C. Spînu Enterobacteriaceae producing Suplimentare cu pregnenolonă anti-îmbătrânire mereu tânără spectrum beta-lactamase isolated from urinary tract infections Enterobacterii secretoare de beta-lactamaze cu spectru extins, izolate în infecţiile tractului urinar N.

Bursacovschi, T. Savin, V. Ciobanu Outcomes of preterm rupture of membranes in twin pregnancies Impactul ruperii premature de membrane asupra Drula cremă alimente speciale intensive anti-îmbătrânire gemelare S. Butorov, I. Butorov, V. Calancea, N. Condaruc, E. Teacă Characteristics of cardiac arrhythmias in stable COPD Caracteristica tulburărilor ritmului cardiac la pacienţii cu evoluţie stabilă a bronhopneumopatiei cronice obstructive L.

Capcelea Notions of tuberculosis Suplimentare cu pregnenolonă anti-îmbătrânire mereu tânără the factors influencing the success rate in treating this disease Tuberculoza şi factorii ce influenţează rata de succes în tratamentul acestei maladii N. Catanoi, N. Scurtov The stroke morbidity of Chisinau population in Morbiditatea populaţiei prin accidente vasculare cerebrale în anulChişinău L.

Cerempei, L. Bologa, N. Revenco, L. Griţco, T. Guţul, M. Balanuţa Noninvasive diagnosis of liver problems Diagnosticul neinvaziv al afecţiunilor hepatice L. Cerempei, S.

Ghinda, V. Cobiteva, L. Griţco, N. Romanova, A. Enachi Children primary immunodeficiency: diagnostic steps Imunodeficienţele primare la copii: etape de diagnostic L. Cerneţchi, Z. Sârbu, C. Ostrofeţ The prophylaxis of congenital malformations: the risk factors, diagnosis and medical practice Profilaxia malformaţiilor congenitale.

femeie anti-imbatranire uscata ridata

Factori de risc. Diagnostic şi tactică medicală A. Chiriac, Z. Anestiadi, D. Munteanu, Z. Moraru Type 1 diabetes mellitus in children: clinical and metabolic manifestations at onset of the disease Diabetul zaharat tip 1 la copii: particularităţi clinice şi metabolice la etapa depistării primare L.

Chitic, N. Bîrlădeanu, T. Sulima Uterine neck cervical cancer: modern perspectives Cancerul de col uterin: aspecte contemporane L. Chitic, T.

Sulima, N. Bîrlădeanu Development of counseling abilities of midwifes through training Dezvoltarea abilităţilor de consiliere a moaşelor prin intermediul trainingului E. Ciobanu, M. Mazur, L. Mazur-Nicorici, V. Şalaru Clinical characteristics of osteoarthritis in relation to the hydric factor Particularităţile clinice ale osteoartrozei în raport cu factorul hidric Gh. Ciobanu Hypertension and hypertensive emergencies in the population of the Republic of Moldova Hipertensiunea arterială şi urgenţele hipertensive în populaţia Republicii Moldova V.

Dragan, V. Badea, E. Pavlov, S. Popovici, I. Dobrioglo Preterm birth: causes and consequences Naşterea prematură: cauze şi consecinţe A. Ciuntu The role of plasmatic enzymes in urine in the physiopathogenesis of acute and chronic glomerulonephritis in children Rolul enzimelor plasmatice în urină în fiziopatogenia glomerulonefritei acute şi cronice la copil 3 4 Nr.

Cojocaru, I.

masca miere si cafea