Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii, Ne vedem live pe Republica!


Secțiunea pentru piața unică, producție și consum, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 8 mai În cea de-a a sesiune plenară, care a avut loc la 23 și 24 mai ședința din 23 maiComitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri. Concluzii și recomandări 1.

O coordonare la nivel central este necesară și pentru stabilirea bugetului și alocarea mijloacelor financiare. Comitetul recomandă, de aceea, înființarea unui centru european pentru cercetarea în domeniul îmbătrânirii, care ar putea prelua sarcinile în materie de coordonare.

Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii

Foile de parcurs actuale privind îmbătrânirea și schimbările demografice au evidențiat deja aspecte importante care sunt relevante pentru inițiativa Orizont 1. Acestea includ teme precum menținerea sănătății și reabilitarea, prelungirea vieții profesionale active, cerințele privind o autonomie existențială și o răspundere socială sporită, învățarea în vederea unei vieți lungi, efectele tehnologizării extinse a domeniilor vieții și întrebările care se pun pentru societatea europeană în fața schimbărilor demografice, sociale și tehnologice.

Astfel de baze se creează în special prin cercetarea corespunzătoare.

Cercetarea poate contribui în mod decisiv la înfruntarea schimbărilor demografice și la utilizarea potențialelor lor beneficii la nivel regional, național și european. Acestea reprezintă o modalitate adecvată de a explora posibile căi de dezvoltare sau scenarii viitoare, pentru a evidenția legăturile transsectoriale necesare, pentru a identifica partenerii de cooperare și actorii relevanți, pentru a determina marjele de manevră politice și opțiunile de finanțare, precum și pentru a dezvolta strategii pentru punerea în aplicare a proceselor și a rezultatelor.

Lumea — societatea — tehnologia — medicina — populația care îmbătrânește se schimbă continuu. De aceea, este în permanență nevoie de cercetare nouă, pentru a ne putea pregăti la timp, prin măsuri politice corespunzătoare, la noile condiții și pentru a nu pierde pasul cu evoluțiile.

Observații specifice 3.

Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii

Aceste cerințe pot fi preluate și repetate aici fără rezerve. Faptul că în cadrul unei cercetări comparative trebuie să se țină seama de diferitele condiții structurale este de la sine înțeles.

Dintre aceștia fac parte omenii de știință din domeniul științelor naturii, științelor vieții și științelor sociale, ingineri și designeri, producători și prestatori de servicii, responsabili politici, arhitecți, planificatori urbani și ai rețelelor de transport, reprezentanți ai economiei și societății civile și în special persoanele în vârstă însele.

Astfel, activitățile de cercetare de la nivel regional nu devin în niciun caz superflue. Cu toate acestea, este de dorit o compatibilitate cât mai ridicată a activităților de cercetare naționale separate, pentru ca rezultatele să poată fi analizate și evaluate în mod comparativ. Prin urmare, Comitetul recomandă înființarea unui centru european pentru cercetarea în domeniul îmbătrânirii, care ar putea prelua sarcinile în materie de coordonare.

România asigurată. O viață de elvețian, de 1000 de ori mai „asigurată” decât una de român

În prezent, trăim nu doar schimbări demografice fără precedent, ci și evoluții tehnologice care pot transforma în mod durabil viața socială, îngrijirea sănătății și raportul nostru cu mediul. Întrebări referitoare la sănătate sunt, de exemplu: — Cum pot fi motivați oamenii încă din copilărie să adopte un stil de viață sănătos? În ce domenii există decalaje sau este nevoie de cercetare și dezvoltare suplimentară?

În prezent, medicamentele sunt testate predominant pe tineri, însă Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii consumate în cea mai mare parte de bătrâni.

De aici decurg întrebări referitoare la cercetare, cum ar fi: — Ce atitudine au lucrătorii față de o flexibilizare a limitei de vârstă? Ce experiențe s-au realizat deja în diferitele țări și cum pot fi utilizate acestea?

Ce rol pot juca în aceste context inovațiile tehnologice? Ce experiențe s-au realizat în diferite țări? Prin urmare, pe viitor, persoanele mai în vârstă vor trebui să își asume o responsabilitate sporită pentru autonomia lor și pentru participarea lor socială.

Totodata, potrivit aceleiasi surse, au murit alti Pe scurt, ne imputinam si mai ales, imbatranim ca populatie. Daca pe termen foarte scurt acest lucru nu produce efecte economice directe, pe termen mediu consecintele sunt devastatoare. Modificarile vor afecta educatia, pensiile, asistenta medicala si prestatiile de somaj.

Printre întrebările referitoare la cercetare în acest context se numără următoarele: — Cum este înțeleasă în diferite țări autonomia persoanelor vârstnice și ce consecințe decurg de aici pentru consolidarea și promovarea sistematică a unui mod corespunzător de organizare a vieții?

Cum se organizează persoanele vârstnice însele, cum organizează ele oferte pentru generația lor și generațiile ulterioare? Cum se angajează pentru semenii lor, pentru vecinătate, pentru mediu?

Editor Distribuie România asigurată.

Și acest aspect trebuie studiat în contexte structural comparabile locale, regionale. Cum cooperează deja familiile, persoanele angajate civic și persoanele active profesional în contextul îngrijirii de exemplu a persoanelor care suferă de afecțiuni fizice cronice sau de demență?

Cum pot fi sprijinite astfel de comunități prin Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii unor sisteme tehnice de asistență?

Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii

Cum tratează întreprinderilor nevoile lor? Ce forme de răspundere partajată pot fi observate în diferitele țări?

Cum se integrează aceste comunități de îngrijire în politica socială a statelor și în planificarea structural- socială a localităților?

PROGRAM 09/02/ - Portal Legislativ

De aici decurg întrebări referitoare la cercetare, cum ar fi: — Cum poate deveni învățarea pe tot parcursul vieții învățare pentru o viață lungă? Cum trebuie structurate astfel de oferte pentru a încuraja învățarea activă?

Ce consecințe se pot trage dintr-o comparație internațională a ofertelor educaționale? De aici decurge o nevoie urgentă de cercetare cu privire la întrebări precum: — Ce măsuri tehnologice, organizatorice, organizaționale și de promovare a acceptării sunt necesare pentru a se exploata potențialul tehnologiilor de monitorizare, îngrijire medicală și reabilitare la distanță tele-Monitoring, tele-Health și tele-Rehabilitation, într-un mod eficient și acceptabil din punct de vedere etic, în vederea îmbunătățirii asistenței medicale?

Ce efecte au aceste posibilități asupra imaginii de sine și identității persoanelor afectate, pe de o parte, și asupra percepției sociale a bolii, sănătății sau handicapului, pe de altă Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii Se cunosc la fel de puține lucruri despre posibilitățile de creare a unui Atacul terorist elvețian împotriva îmbătrânirii bazat pe tehnologie, dar cu rol de sprijin emoțional, pentru un sfârșit demn al vieții, de exemplu prin muzică și iluminare.

Romania se imputineaza si imbatraneste. Cateva efecte economice si posibile solutii

Întrebările corespunzătoare privind cercetarea se referă, printre altele, la imaginile vârstei, diferențele culturale, experiențele divergente și inegalitățile existente în ceea ce privește condițiile de viață în Europa. Cum poate promova schimbul de experiență între țări dezvoltarea unor imagini realiste privind bătrânețea în locul unor stereotipuri?

Ce semnificație au vârsta, boala și moartea în fiecare cultură? Cum se pot organiza schimburi de experiență și cum pot contribui acestea la înțelegerea și la îmbogățirea reciprocă?

Ce consecințe decurg de aici și cum pot fi exploatate efectele pozitive pentru alte persoane?

Viața economică elvețiană împotriva îmbătrânirii

Cum sunt posibile, în aceste condiții, înțelegerea și învățarea reciprocă? În contextul specific al unei societăți în curs de îmbătrânire, nu pot fi ignorate această întrebare și eventualele sale consecințe.